× İlan! CAN YOU CREATE a QUESTION FOR ENGLISH EXAMS.WE ARE LOOKING FOR QUESTION CREATER. FOR MORE INFORMATION CLICK HERE.

Archive / Economy

RSS feed for this section

KÜRESELLEŞME

KÜRESELLEŞME Küreselleşmenin Tanımı Küreselleşme birçok alanı etkilemesinden, çok boyutlu olmasından dolayı dolayı tek bir tanımla anlatılamayacak bir kavramdır. Bu yüzdendir ki literatürde bir birinden farklı birçok tanım bulunabilir. Bu tanımlar bir birlerinden farklı olgular içerse bile aslında bir birleri ile ilişkilidirler. Sosyalistlerin bakış açısına göre, küreselleşme ekonomide, kültürde, toplumda ve siyasette birbiriyle ilişkili değişiklikleri içeren […]

EMEK PİYASALARI

EMEK PİYASALARI Emek Piyasası Nedir? Emek piyasaları işçilerin belirli bir ücret karşılığında emeklerini arz  ettiği ve iş verenlerinde bu emeği talep  ettiği piyasalardır. Diğer bir değişle, emek piyasaları belirli bir bedel karşılığında işçilerin yeteneklerini, kabiliyetlerini, vs. iş verenlere sunduğu çevrelerdir. Emek piyasaları ekonominin en önemli parçalarından birisidir çünkü doğrudan veya dolaylı olarak bir ülkedeki herkesi […]

24 Ocak 1980 Kararları

24 Ocak 1980 Kararları 24 Ocak 1980 Kararları hiç şüphesiz Türk ekonomisi üzerinde önemli etkilere sahip. Fakat 24 Ocak Kararları ile ilgili konuşmadan önce 1980 öncesi Türk ekonomisi hakkında genel bir bilgi vermenin 24 Ocak 1980 Kararlarının anlaşılmasında önemli olduğunu düşünüyorum. 1950-1960 Arası Türk Ekonomisi Öncelikle 1950-1960 arası dönemi ele alırsak, bu dönemle ilgili ilk […]

Writing A Company Report

Writing A Company Report Writing A Company Report is one of the most widely given homeworks for Business Faculty students. Generally professors give this kind of homework to teach students how to analyze a company from general perspective. Indeed, it is very beneficial homework for students but it is often difficult for them. The main reason […]

ENTREPRENEURSHIP AND INGVAR KAMPRAD

ENTREPRENEURSHIP AND INGVAR KAMPRAD           As the world’s economy is developing, people become more encouraged to be an entrepreneur. While this is the case, we need to understand “who is an entrepreneur?” and “what is the entrepreneurship?” In dictionaries, the definition of entrepreneurship is the process of designing, starting, and running a new business and […]

A MODEL OF TWO-FACTOR ECONOMY & FACTOR PRICE EQUALIZATION

1.INTRODUCTION In order to understand factor price equalization theory, it is required to comprehend Heskscher-Ohlin theory. In this sense, first, Heskscher-Ohlin theory will be examined briefly. When there is only one factor of production which is labor, comparative advantage can occur by differences in labor productivity internationally (Ricardian Model). However, while trade can be partially […]