× İlan! CAN YOU CREATE a QUESTION FOR ENGLISH EXAMS.WE ARE LOOKING FOR QUESTION CREATER. FOR MORE INFORMATION CLICK HERE.

Tag Archives: küreselleşmenin boyutu

KÜRESELLEŞME

KÜRESELLEŞME Küreselleşmenin Tanımı Küreselleşme birçok alanı etkilemesinden, çok boyutlu olmasından dolayı dolayı tek bir tanımla anlatılamayacak bir kavramdır. Bu yüzdendir ki literatürde bir birinden farklı birçok tanım bulunabilir. Bu tanımlar bir birlerinden farklı olgular içerse bile aslında bir birleri ile ilişkilidirler. Sosyalistlerin bakış açısına göre, küreselleşme ekonomide, kültürde, toplumda ve siyasette birbiriyle ilişkili değişiklikleri içeren […]