Top 100 Useful Business Words (Series 1) (English – Turkish)

 

 1. Management = Yönetim
 2. Business = İşletme
 3. Marketing = Pazarlama
 4. Profit = Kar
 5. Telecommuting= Evden Çalışma
 6. Downsizing = Küçülme
 7. Outsourcing = Dış Kaynak Kullanımı
 8. Research & Development (R&D) = Araştırma & Geliştirme (ARGE)
 9. Headquarters = Genel Merkez / Ana Merkez
 10. Market = Pazar
 11. Bonus = Prim
 12. Personnel: İşçi / Çalışan
 13. Quarter: Çeyrek
 14. Promotion = Tanıtım / Terfi
 15. Asset = Varlık
 16. Recruitment = İşe Alım Süreci
 17. Sales Department = Satış Bölümü
 18. Liabilty = Sorumluluk / Yükümlülük
 19. Presentation: Sunum
 20. Meeting: Toplantı
 21. End User: Son Kullanıcı / Son Tüketici
 22. Party: Topluluk
 23. Objective: Amaç
 24. Entrepreneur: Girişimci
 25. Contract: Sözleşme
 26. Commercial: Reklam / Ticari
 27. Venture Capital: Risk Sermayesi
 28. Investment: Yatırım
 29. Credit: Kredi
 30. Opportunity Cost: Fırsat Maliyeti
 31. Logistics: Lojistik
 32. Agreement: Anlaşma
 33. Shareholder: Hissedar
 34. Stakeholder: Paydaş
 35. Interest: Faiz
 36. Customer Service Department: Müşteri Hizmetleri Bölümü
 37. Inventory: Envanter
 38. Terms: Fiyat / Anlaşma Şartları
 39. Loan: Kredi
 40. Lien: İpotek
 41. Manager: Yönetici
 42. Board of Directors: Yönetim Kurulu
 43. Accounting: Muhasebe
 44. Staff: Eleman
 45. Human Resources: İnsan Kaynakları
 46. Capital: Sermaye
 47. Budget: Bütçe
 48. Disruption: İşleyişini Durdurma
 49. Networking: Ağ Kurma / Örgülenim
 50. Launch: Piyasaya Sürmek / Başlatmak (İş)
 51. Consumer: Müşteri
 52. Supply Chain: Tedarik Zinciri
 53. Branding: Markalaştırma
 54. Overhead: Genel Masraflar
 55. Point of Sale: Satış Noktası
 56. Cost of Sales: Satış Maliyeti
 57. Wholesale: Toptan Satma / Toptancı
 58. Company: Şirket
 59. Revenue: Gelir
 60. Salary: Maaş
 61. Account: Hesap
 62. Grant: Hibe
 63. Non-profit Organization: Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş
 64. Operations: Operasyon / Faaliyet
 65. CEO: Yönetim Kurulu Başkanı
 66. Equity: Net Varlık
 67. Competitor: Rakip
 68. Merger: Birleşme (Şirketlerin)
 69. Acquisition: Edinim (Başka Şirketin Alınması) / Devralma
 70. Partnership: Ortaklık
 71. Agenda: Gündem
 72. Status Report: Durum Raporu
 73. Margin: Marj / Pay
 74. Income Statement: Gelir Tablosu
 75. Balance Sheet: Bilanço Tablosu
 76. Cash Flow Statement: Nakit Akış Tablosu
 77. Project: Proje
 78. Multitask: Çoklu-Görev
 79. Reach a Consensus: Anlaşmaya Varmak
 80. Resign: İşten Ayrılma
 81. CV: Özgeçmiş
 82. Conference Call: Konferans Bağlantı İle Toplantı
 83. Exchange Rate: Döviz Kuru
 84. Transaction: İşlem
 85. Viral Marketing: Viral Pazarlama
 86. Industry: Sanayi
 87. Monetization: Parasallaşma
 88. Scalable: Ölçeklenebilir
 89. Strategy: Strateji
 90. Infromation Technology: Bilgi Teknolojileri
 91. Trademark: Ticari Marka
 92. Business Plan: İş Planı
 93. Deadline: SonTeslim Tarihi
 94. Organization Structure: Örgüt Yapısı
 95. Organization Schema: Örgüt Şeması
 96. Consumer: Tüketici
 97. Purchase: Alım
 98. Sale: Satış
 99. Fire: Kovmak
 100. Hire: İşe Almak

Reference: https://quizlet.com/24550990/the-top-100-most-important-words-in-business-english-flash-cards/

Grammatik und Konversation.Deutsch für türkischsprachige Lernende kendi kendine Almanca öğrenmeye çalışan bağımsız bireyler için, Almanya’da yaşayan Türkler için ve lisede ya da üniversitede Almanca eğitimi alan öğrenciler için ideal bir referans kaynağıdır.

Kitaba sahip olmak için burayı tıklayın

Almanca video dersler için youtube kanalımıza abone olun

Önceki

ENTREPRENEURSHIP AND INGVAR KAMPRAD

Sonraki

Top 100 Useful Business Words (Series 2) (English – Turkish)

Bir cevap yazın

Email adresiniz paylaşılmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

Email aboneliği

Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin