A1-B2 arası Testler, alıştırmalar "Sorularla Almanca Öğreniyorum"incele

YDS 2010 İNGİLİZCE KELİME BİLGİSİ TEST LYS5

Aşağıda boş bırakılan yere gelebilecek en yakın kelimeyi bulunuz?
1-Probably the first Indian and Eskimo —- in America came across the Bering Strait when the sea was frozen solid.

A) origins              B) provinces                 C) species
D) workers                  E) settlers

LYS5/2010
Bu tür soruların çözümü tamamen kelime dağarcığınıza bağlıdır, kelime bilginiz ne kadar çok ise soruları o kadar kolay çözersiniz. Bu sorunun doğru cevabı “E” dir. Cümlenin anlamı “Muhtemelen Amerikadaki ilk Kızılderili ve Eskimo göçmenleri deniz tamamen donduğunda Bering Boğazı ile karşılaştılar” Diğer şıkların anlamlarına baktığımızda:
Origin=Köken, Worker= İşçi, Province=İl, Species= Türler; kelimelerinin anlam olarak çümleye çok uzak olduğunu görürüz,boş bırakılan yere konacak uygun kelime “Göçmenler, yerleşimci, bir yere yerleşen kimse anlamındaki settler kelimesidir.

2-Films with a great deal of violence in them are not —- for young children.

A) suitable         B) separate             C) urgent
D) distinct                  E) complet

LYS5/2010
Cümlenin anlamına bakalım: “İçinde büyük ölçüde şiddet içeren filmler çocuklar için …. değildir.” Boş bırakılan yere gelecek uygun kelimeyi bulmak için şıkların anlamlarına da bakalım; separate=ayrı, urgent=acil, distinct=farklı, complet=comple/tam/tüm, suitable=uygun bu durumda boş bırakılan yere gelecek kelime “suitable” dır.Ayrıca “Suitable for” birlikte kullanılan kalıptır.Dolayısiyle doğru cevap “A” dır.

3-In Austria, freshwater lakes and rivers are —- frozen for most of the winter.

A) unfairly      B) partly         C) anxiously
D) suddenly        E) newly

LYS5/2010
İngilizce’de eğer sıfata “ly” takısı gelirse sıfatın durumu belirtilir, örneğin “yavaş” anlamındaki “slow” kelimesine “ly” takısını getirerek sıfatı daha belirgin hale getiririz, ve “slowly=yavaş bir şekilde” gibi yeni anlamlar elde ederiz.
Şimdi cünlenin anlamına bakalım: “Avusturya’da tatlısu gölleri ve nehirleri kışın çoğu zamanı … donmuştur.” Boş bırakılan yere gelecek uygun kelimeyi bulmak için şıkların anlamlarına da bakalım: unfairly=haksız, partly=kısmen, anxiously=endişeyle, suddenly=aniden, newly=yeni boş bırakılan yere en uygun kelime “kısmen” anlamındaki “partly” dir. Dolayısiyle doğru cevap “B” dir.

4-Humans developed the way they did because they had to run long distances in order to —-.

A) return    B) admit      C) survive
D) compete       E) remain

LYS5/2010
Cümlenin anlamı “insanlar yöntemler geliştirdiler, geliştirdiler çünkü ….çok uzun mesafeler koşmak gerekiyordu”.Boş bırakılan yere gelecek kelimeyi bulmak için şıklara bir göz atalım: return=geri dönmek, admit=itiraf, survive=hayatta kalmak, compete=rekabet, remain=(aynı)kalmak,sürdürmek, boş bırakılan yere gelmesi gereken kelime “hayatta kalmak” anlamındaki “survive” kelimesidir.Dolayısiyle doğru cevap “C” dir.

5-People who think they are overweight try to —- the problem by giving up various foods.

A) keep up    B) look after    C) put aside
D) deal with     E) get off

LYS5/2010
Bu cümlenin doğru cevabını bulmak için fiil + edat(verb + preposion)’lardan oluşan phrasal verbs’leri çok iyi bilmek gerekiyor. Şıklardaki phrasal verbs’lerin anlamı: keep up=devam et(tir)mek, look after=göz kulak olmak, put aside=kenara koymak, deal with=bir şeyin üstesinden gelmek, get off=(araçtan)inmek. Cümlenin anlamı “Şişman olduğunu düşünen insanlar çeşitli yiyecekleri terkederek problemin ….’yi deniyorlar” olduğundan boş bırakılan yere gelecek phrasal verb bir şeyin üstesinden gelmek anlamındaki “deal with” dir.

 

Aşağıdaki sorular LYS5/2010 İNG ‘de çıkmış sorulardır.Boş bırakılan yere uygun düşen sözcük yada ifadeyi bulunuz?
! Not: Bu test Firefox tarayıcınızda çalışmayabilir. İnternet Explorer ve Google Chrome kullanınız.

Tags: , , , , , , ,

Categorised in: English

This post was written by A.Bergmann

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller & Ruhr Üniversität – Bochum

Önceki

İNGİLİZCE BOŞLUK DOLDURMA BİLGİSİ YDS KPDS LYS TEOFL HAZIRLIK

Sonraki

2010 LYS SORU VE ÇÖZÜMLERİ ÇEVİRİ BİLGİSİ KPDS YDS HAZIRLIK