24 Ocak 1980 Kararları

24 Ocak 1980 Kararları

24 Ocak 1980 Kararları hiç şüphesiz Türk ekonomisi üzerinde önemli etkilere sahip. Fakat 24 Ocak Kararları ile ilgili konuşmadan önce 1980 öncesi Türk ekonomisi hakkında genel bir bilgi vermenin 24 Ocak 1980 Kararlarının anlaşılmasında önemli olduğunu düşünüyorum.

1950-1960 Arası Türk Ekonomisi

Öncelikle 1950-1960 arası dönemi ele alırsak, bu dönemle ilgili ilk önce söylememiz gereken şey iktidara yeni gelen Demokrat Partinin Türk ekonomisinin her alanında liberalleşme süreci başlattığı gerçeğidir. Bu dönemde ki liberalleşme ile ilgili olan bazı önemli gelişmeler aşağıdaki gibidir;

  • İthalat serbestleştirildi,
  • Fiyat kontrolleri ortadan kaldırıldı,
  • Özel sektör tarafından kredi kullanımını artırmak için faiz oranları düşürüldü,
  • Tarımda makineleşmeyi sağlamak için yeni traktörler ithal edildi,
  • 1954 e kadar hiçbir kamu iktisadi teşebbüsü kurulmadı.

Bu gelişmelere baktığımızda Türk ekonomisinin daha serbest bir hale getirilmeye çalışıldığı çok açık bir şekilde görülebilir.

1960-1980 Arası Türk Ekonomisi

1960-1980 dönemine gelirsek eğer, söylenmesi gereken ilk şey kaynakların etkin bir şekilde kullanılamamasından dolayı Türk ekonomisinin istikrarsız büyüme sürecine girdiğidir. Dolayısıyla bu dönemde diğer ülkelere olan bağımlılık artmış ve ekonomik krizler meydana gelmiştir. Bu noktadan sonra ise, IMF gözetimi altında istikrar politikaları işleyişe konulmuştur. Bu gelişmeler Türkiye’de “ekonomiyi makro bir plana bağlama” fikrinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur ve bu bağlamda Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur. Bu bilgilere ek olarak 1980 e kadar ekonomiyi kötü yönde etkileyen darbeler Türkiye’de meydana gelmiştir.

24 Ocak 1980 Kararları

1980 li yılların başı (24 Ocak 1980) Türk ekonomisi için çok önemli bir zamandı. 1980 yılında, Süleyman Demirel Türk ekonomisinin başına tam yetki vererek Turgut Özal’ı getirmiştir ve Özal 24 Ocak Kararları olarak da bilinen istikrar paketini hazırlamıştır. Bu kararlar Türk ekonomisinin temellerini değiştirmiştir ve Türk ekonomisi yeni bir anlayış olan pazar ekonomisi ile tanışmıştır. Bu anlayış ile Türk ekonomisi dünya’da o zamanlarda yeni sayılabilecek neo-liberal sisteme entegre edilmeye çalışılmıştır. 24 Ocak Kararları ile ilgili olarak daha detaylı bilgi vermem gerekirse, ilk olarak serbest piyasa ekonomisinin amaçladığını ve Türk ekonomisinin uluslararası sermaye entegrasyonunun sağladığını söyleyebilirim. Bu kararlarla birlikte Türk ekonomisi ilk kez kapılarını yabancı sermayeye bu kadar çok açıyordu. Bu kararlarla Türkiye ithal ikame ekonomisi yerine ihracata dayalı bir ekonomi hedefliyordu. Ayrıca fiyatların devlet tarafından değil piyasadaki arz ve talebe göre belirlenmesi gerektiğini vurgulanıyordu. Ek olarak, bu kararlarla birlikte %37,5 oranında devalüasyon yapıldı ve günlük döviz kuru uygulaması başlatıldı. Son alarak ise devletin ekonomi üzerindeki rolünün azaltılması ve özel sektörün ekonomiye daha fazla katılması planlandı.

Kısacası, 24 Ocak Kararları ile Türk ekonomisinin serbest piyasa ekonomisine geçişinin hedeflendiğini söyleyebiliriz.

 

Önceki

6th Grade 9-12 Units Exam Questions

Sonraki

İngilizcede “Will” Ve “(Be) Going To” Farkı

  • Email aboneliği

    Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin