4. Sınıf İngilizce Kitabı 1 Ünite Cevapları

4. Sınıf İngilizce Kitabı 1 Ünite Cevapları

Aşağıda sayfa sayfa 4. Sınıf İngilizce Kitabı 1 Ünite Cevapları bulabilirsiniz.

Sayfa 13 “Match and Say

1 => D (Take the ball = topu al)

2 => C (Stay in the line = Sırada dur)

3 => B (Leave your books here = kitapları buraya bırak)

4 => A (Can I join your group? = grubunuza katılabilir miyim?)

Sayfa 17 “1. Look and Write”

a => board (tahta)

b => door (kapı)

c => pencils (kurşun kalemler)

d => pencil case (kalem kutu)

e => window (pencere)

f => ruler (cetvel)

Sayfa 17 “2. Complete and Say”
  1. Give me the pencil. (Kalemi bana ver.)
  2. Open the door. (Kapıyı aç.)
  3. Give me the book. (Kitabı bana ver.)
  4. Clean the desk. (Sırayı temizle.)
  5. Close the window. It’s cold. ( Camı kapat. Hava soğuk.)
  6. Look at the board. (Tahtaya bak.)
  7. Give me the ruler. (Cetveli bana ver.)
Sayfa 18 “Match the objects with the school bags”

Give me the green pencil, the dictionary and the blue book. => Yeşil kalemi, sözlüğü ve mavi kitabı bana ver.

Give me two rulers and an eraser. => iki cetveli ve bir silgiyi bana ver.

Give me the red pencil case and three pencils. => Krımızı kalem kutusunu ve üç kurşun kalemi bana ver.

Give me the pencil sharper and two yellow books. => Kalemtraşı ve iki sarı kitabı bana ver.

Sayfa 19 “5. Count and Write”

How many pencils? (Kaç tane kurşun kalem?) => Four (Dört)

How many rulers? (Kaç tane cetvel) => Nine (Dokuz)

Sayfa 20 “6. Complete the dialogues”

1 => Turn on the lights, please (Lütfen ışığı aç)

2 = Sure (Tabi ki)

3 => Can I join your game? (Oyununuza katılabilir miyim?)

4 => Of course (Elbette)

5 => May I come in? (Girebilir miyim?)

6 => Come in, please (Gel lütfen)

Önceki

50 Prepositions

Sonraki

download a basic English grammar exercises with key PDF

Bir cevap yazın

Email adresiniz paylaşılmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

  • Email aboneliği

    Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin