heard of/heard from/heard about ne demek?

heard of/heard from/ heard about

Heard of….. bir olayı,bir gerçeği ya da bir şeyi duydum.

Heard of: Bir olay, ya da herhangi bir şey hakkında duyduğumuzu veya duymadığımızı belirtmek için kullanırız.

Örnekler

Micheal Jackson, I’ve never heard of him(Micheal Jackson ismini hiç duymadım.)
I’ve heard of The Beatles(Beatles’ı duydum.)

heard-of-ne-demek

Heard about…. bir haberi, hikayeyi/dedikoduyu duydum.

Etrafta dolanan haber, dedikodu, hikâye gibi konular hakkında fikir alışverişi yapmada ve bilgi toplamada kullanılır.

I heard about Sally’s accident, sounds awful(Sally’nin kaza haberini duydum, kulağa korkunç geliyor.)
I heard about the affair.(Olayı/hadiseyi duydum)
Oh my, have you heard about Tom’s problem!? (Aman tanrım,Tom’un sorununu duydun mu?)

heard-about-ne-demek

Heard from….bir kişiden,daima yazışmalardaki/haberleşmedeki kişiden.

Bir kişiden bahsederken kullanılır, bu kişi genelde yazışmalardaki/haberleşmelerdeki kişidir.

I got a letter from Bob the other day, it was so nice to have heard from him
Geçen gün Bob’dan bir mektup aldım, ondan haber almak çok güzeldi.
I haven’t heard from her in days.(Günlerdir ondan haber almıyorum.)

heard-from-ne-demek

Örnekler:

1. Knowledge(Bilim)

Bilim, bilgi, genel kültür kategorisine konular heard of ile ifade edilir.
Have you heard of zoroastrianism?(zoroastrianism diye bir şey duydun mu?)
No I have never heard of it, what on Earth is it?(Yoo! Onu hiç duymadım ne ki o? Dünyada öyle bir şey mi var?
It is a religion.(Bir din.)

2. News(haber)
Haber niteliği taşıyan bilgiler heard about ile ifade edilir.

Have you heard about Mary?(Marry’nin haberini duydun mu?)
No. What has happened? (Yoo! N’olmuş ki?)
She has got engaged to her new boyfriend.(Yeni erkek arkadaşıyla nişanlanmış.)

3. Communication(iletişim)
İletişimlerde hearf from kullanılır.

Have you heard from your son? How is he getting on in Australia?
Oğlundan haber aldın mı, Avustralya’da işleri nasıl gidiyormuş?
Yes I heard from him yesterday – he phoned me. He is doing really well.
Evet, dün ondan haber aldım – bana telefon etti. Her şey yolundaymış.

hear mi yoksa hearing mi?

Eğer piyano gibi bir alet çalıyorsanız, “play the …” demelisiniz (I play the piano every afternoon).

Ama aşağıdaki her iki kullanımda doğrudur:
hear you play / hear you playing

Bizi ikileme düşüren fark nerede? Gizli bir hile vardır!
Aşağıdaki iki örneği ele alacak olursak:

1) He saw Jane swim across the river.
2) He saw Jane swimming across the river.
1’de), eylem başlangıcından sonuna kadar görülmüştür. “yüzme” bir bütün olarak alınır, görme eyleminin kalitesini yansıtır, (yeni bilgi toplamada kullanılır ).
2’de), ing kullanmak dinamik algılamayı bozar. İng kullandığında eylemin başlamış olduğu üzerinde duruyorsun. (eylem kendi sürecini almış) ya da hakkında yeniden konuşulan, bilgi verilen olaylar gibi.

Konuşmacı süreç ve önemli husus olan karşıdan karşıya geçme girişimi, eylemi üzerinde duruyor.

Şimdi asıl konumuz “hear” kelimesine gelelim

I want to hear you …
play : dikkatimizi çalma eyleminin bütününe, senin gitarı ne kadar yetenekli, ne kadar iyi çaldığına çeker.
playing : dikkatimizi eyleme ve dinleme için harcadığımız zamana çeker.

Bitirirken…

“you playing” mi yoksa “your playing” mi?

1) I want to hear you playing.(seni çalarken işitmek istiyorum.)
2) I want to hear your playing.(Senin çalmanı işitmek istiyorum)
1’de), Tüm dikkat sen çalarken üzerine toplanır. Böyle diyen biri senin yeteneğini öğrenmek istiyor olmalı. Örneğin bir şehir orkestrasının şefi size böyle diyebilir.
2’de), Burada senin gitarı ne kadar ustalıkla çaldığına dikkat edilmez.İyi de çalsan güzel de çalsan dinleyen için fazla bir şey ifade etmez. Sadece senden istenen bir talebi yerine getirmiş, ricayı kırmamış olursun.

Bu derste “heard of/heard from/heard about ne demek?” konusunu öğrendik.

Önceki

ingilizce: either also too anlamı ve kullanımı

Sonraki

ingilizce: had better ne demek?

  • Email aboneliği

    Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin