inflection ve inflexion kelimeleri ne demek ingilizce dil bilim

inflection ve inflexion kelimeleri ne demek ingilizce dil bilim

Gramerde inflection veya inflexion tense(zaman) mood(kip) voice(çatı) aspect(tutum, davranış, eylem) person(şahıs) number(miktar) gender(cinsiyet) ve case(ismin hali) gibi farklı dilbilgisi sınıflarını vurgulamak için kelimenin değiştirilmesidir. Kelimelerdeki bu şekilde anlam değiştiren uzamalara ayrıca çekim de denir.

inflection ve inflexion kelimeleri ne demek ingilizce dil bilim

Bir inflection bir prefix, suffix veya infix ile ya da sesli harf değişikliği gibi başka bir iç değişiklik ile bir veya daha fazla dilbilgisi kuralını ifade eder. Örneğin Türkçe gideceğim kelimesindeki “d” ve “ğ” birinci tekizamirine göre ünsüz yumuşaması, “e” ve “i” kaynaştırma harfi “m” birinci tekil şahıs eki, “cek” gelecek zaman çekim eki. Ancak inglizcedeki “i will lead” cümlesini ele alalım, lead kelimesi herhangi bir şahıs zamiriyle çekimli değil,miktar ve zaman formu(tense) belirtmez. Sadece fiilin yalın halidir.

Bir kelimenin çekimli formu genellikle hem bağımsız bir morpheme(Kelime olarak tek başına dahi anlamı olan ve anlamın bir parçası) ve bir bağlı morfem(bound morphem=anlamın bir parçası olan ve tek başına bir anlam ifade etmeyen) örneğin İngilizcedeki cars kelimesi miktar belirtmek için yeni şekil almıştır, özellikle çoğul durumu belirtmek için esnemiştir; car kendisi bir morfemdir çünkü tek başına durabilir, ama –s son eki tek başına bir anlam ifade etmediği için kelime olarak yalnız duramaz. Bu iki morfem beraber çekimlenmiş, değişime uğramış cars kelimesini oluşturur.

lexical item bir dilin kelime hazinesinde tek bir kelime, kelimenin bir kısmı veya bir kelimenin halkası olabilir. “Lexical item” Türkçeye sözlükte bir anlamı olan söz ya da söz kalıpları olarak tercüme edilebilir.

Örneğin cat, traffic light, take care of, by the way ve it’is raining cats and dogs.

Lexical item’lar genellikle tek bir anlam belirten kelimeler olarak anlaşılır, ama lexical item’lar tek bir kelimeden oluşmaz. Sözlüğe giren diller arasında tercümeye sahip veya yeni bir dil öğrenirken tercümesi olan söz ya da söz gruplarına birer lexical item diyebiliriz.

6.      Which of the following lexical items is inflected?

 

A) Discussion     B) Stolen             C) Enyojable

 

 

D) Worker          E) Truly

Ayrıca bkz: inflectional morhpheme
incoming search terms
inflection ve inflexion kelimeleri ne demek ingilizce dil bilim,inflection ve inflexion kelimeleri ne demek ingilizce dil bilim,inflection ve inflexion kelimeleri ne demek ingilizce dil bilim,inflection ve inflexion kelimeleri ne demek ingilizce dil bilim,

Önceki

almanca gramer dersleri es zamiri ne demek

Sonraki

das Verb sein almanca olmak fiili sein

  • Email aboneliği

    Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin