İNGİLİZCE BOŞLUK DOLDURMA BİLGİSİ YDS KPDS LYS TEOFL HAZIRLIK

Aşağıdaki sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz?

1-They say that the best things —- life are those worth waiting —-.

A) in / for                B) from / at              C) in / up                D) with / from
E) within / beside

YDS/2010
ÇÖZÜM: Cümleyi anlamaya çalıştığımızda soruyu da çözmüş sayılırız,cümlenin anlamı: ” Diyorlar ki hayat…. en iyi şey şunlardır …. değenler”  “life” kelimesi hayatta derken “in” edatı ile birlikte kullanılır örneğin; “in my life(hayatımda)“, bu yüzden birinci boşluğa “in” edatı gelmelidir.” to wait for” kalıbı birini ya da bir şeyi beklemek anlamında kullanılır. Örneğin “wait for me(beni bekle), i’m waiting for you(seni bekliyorum)“. Gerekli boşluklar doldurulunca yeni cümle “They say that the best things in life are those worth waiting for” Bunun Türkçe tercümesi ise:

“Derler ki hayatta en iyi şey beklemeye değenlerdir.”

Doğru cevap “A” dır.

The preposition “in“: genellikle bir yer yada bir şeyin içinde olunduğu durumlar için kullanılır.
Örnekler: in the city, in the box, in the park etc.
The preposition “for“: Kullanıldığı yerler bir hayli çok olan edattır, ancak temel anlamı Türkçe’deki “için” edatının tam karşılığıdır. Yukarıdaki cümlede “verb + preposition” kalıbına uyarak “wait + for ” ile beraber birini ya da birşeyi beklemek anlamındaki “prasal verb” olmuştur.”For” ile ilgili  aşağıdaki örnekleri inceleyiniz
1-Bir nesne ya da amaç için; to late for work, to run for training
2-Bir kurum, kuruluş ya da şahıs için; equipment for your body
3-İhtiyaca uygunluk durumu; medicine for depression
4-Elde etmek,kazanmak için; to work for wages
5-Birine gayreti için teşekkür etmek; thank you for your help
6-Süre zaman için; for a long time

2-Most wild animals are —- shy that they run away as soon as they are disturbed.

A) much        B) too         C) as        D) such
E) so

LYS5/2010 İNG
ÇÖZÜM: Önce yine cümleyi anlamaya sonra da şıklara bakalım, “Çoğu vahşi hayvanlar ….. utangaçtır ki rahatsız edilir edilmez kaçarlar” şimdi şıklara bakalım çok anlamındaki “much” uygun değil, olumsuz durumlardaki aşırılığı anlatmak için kullanılan “too” da uymaz,ayrıca “too…to” şeklinde olmalıdır, cümlenin devamında ise böyle bir kalıp göremiyoruz.
it is too late to apologize( özür dilemek için çok geç), you are too young to live alone( yalnız yaşamak için çok gençsin),
gibi, kadar anlamındaki “as” de boşluğa uygun değil. Böyle anlamındaki “such” da uygun değil.Boşluğa gelecek en uygun kelime “O kadar …. ki” anlamına gelen “So…that” kalıbının “E” şıkkındaki “So” dur.Sorunun doğru cevabı “E“dir.

SORUDAKİ DİĞER GRAMER KONULARI:
“As soon as”  i want to sleep now, but please wake me up as soon as the train comes( şimdi uyumak istiyorum ama lütfen tren gelir gelmez beni uyandır)
“as soon as possible(ASAP)” ile birlikte sık kullanılır ve konuşmanın bitiminden sonra gelen “ilk fırsatta/en erken zamanda” anlamı verir
as soon as the school is over,we’ll go on holiday in Antalya(okul biter bitmez Antalya’ya tatile gideceğiz).

“Run away” Koşmak  anlamındaki “Run” ile uzak anlamındaki “away” kelimesinden “Kaçmak” anlamına gelen yeni bir phrasal verb
He is very shy,that’s why he is running away from the camera(o çok utangaçtır, bu yüzden kameradan kaçıyor)

Aşağıdaki sorular LYS5/2010’da çıkmış sorulardır,testinizi tamamladıktan sonra doğru cevaplarınızı görmek için “Sonuç” butonuna basınız.
GOOD-LUCK

! Not: Bu test Firefox tarayıcınızda çalışmayabilir.İnternet Explorer ve Google Chrome kullanınız.
Kendinizi test etmek için lütfen burayı tıklayınız

Önceki

İNGİLİZCE EN KOLAY NASIL ÖĞRENİLİR

Sonraki

YDS 2010 İNGİLİZCE KELİME BİLGİSİ TEST LYS5

  • Email aboneliği

    Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin