ingilizce: dinleme alıştırmaları egzersizleri #2

Interview with an internet entrepreneur, Theo Barker, on being a successful “amateur”.
Optional activity:

Dinlerken aşağıdaki cümleler doğru mu yanlış mı karar veriniz?
Sentence    True or false?
1.   Theo began his businesses because he knew it would be a great success
2.   Five years ago Theo was studying
3.   When asked if he makes a lot of money, Theo implies that he is satisfied with
what he earns.
4.   Theo thinks that the organiser of the music festival has the wrong attitude
5.   According to Theo a good product is the most important thing.
6.   Theo comes from an impoverished background.

Q= radio interviewer
A. = Theo Barker

Q. Theo, you have set up a number of successful internet-based businesses over the last five years.[Theo, Son 5 yılda bir dizi başarılı internet tabanlı işler kurdun.] You began working from your university dorm.[Çalışmaya üniversitenin yurdundan mı başladın?]
A: Yeah…I was just messing about really, at first.[Evet… ilk başta gerçekten sadece sinek avlıyordum/herşeyi elime yüzüme bulaştırıyordum.]
Q. It was for fun?[Bu eğlenceli miydi?]
A. Sure, yeah, exactly. [Kesinlikle, evet, aynen] I didn’t know five years ago that I’d be here today.[5 yıl önce bugün bu konumda olacağımı bilmiyordum.] The thought never crossed my mind.[Bu kadar başarılı olacağım hiç aklımdan geçmedi.]
Q. Would you still describe yourself as an amateur?[Hala kendini bir amatör olarak tanımlıyor musun?]
A. Not in the negative sense, obviously, but in the sense that I love what I do, then, yeah. [Olumsuz anlamda değil, açıkçası, ama yaptığım işi sevdiğim anlamda, o zaman evet.]
Q. But you do make money?[Ama para kazanıyorsun?]
A. I can’t complain![Şikayet edemem.]
Q. Why do you think it’s the net that has created so many successful amateurs?[Neden bir çok başarılı amatör çıkaran şeyin internet olduğunu düşünüyorsun?]
A. Well, first of all, I’m not sure I agree with you that it has created all the successful amateurs...[Eee, öncelikle internet bütün amatörleri başarılı yaptı konusunda sizinle aynı fikirde olduğumdan emin değilim] I mean, there are lots of other examples of people who love what they do and make money out of it. [yaptığı işi seven ve yaptığı işten para kazanan başka bir sürü daha insan örnekleri var demek istiyorum] I’m thinking of someone like Michael Eavis, [Michael Eavis gibi birini düşünüyorum]for example – the guy who runs the Glastonbury festival.[mesela- Glastonbury festivalini organize eden adam.] I don’t know how much money he makes from what he does, [Yaptığı işten ne kadar para kazandığını bilmiyorum]but that’s not the important thing[ama önemli olan şey bu değil] – most of the year he’s a farmer, [Yılın çoğu zamanı o bir çifti]but each year he runs this enormous music festival on the site of his farm.[ama her sene kendi çiftliğindeki sitede(alanda/arazide) bu devasa müzik festivalini düzenliyor] Actually, he doesn’t even do it every year, [aslında o bunu her sene yapmıyor]sometimes he just thinks “No, can’t be bothered this year.”[Bazen “Hayır, bu sene rahatsız edilmek istemiyorum” diye düşünüyor.] (Laughs[gülüşmeler])  You know, I think that’s genius. [yani bence bu dahice] Love that attitude.[Bu hareketi/tutumu/davranış tarzını seviyorum] He’s only one example, but there are lots of others – people who run record labels, or have restuarants, or make cheese! (laughs).[O sadece bir örnek, ama başka diğer bir sürü var- plak şirketi olan insanlar, veya restoranı olanlar, veya peynir yapanlar(gülüşmeler)]
Q. Do you think it’s important to love what you do?[Yaptığın şeyi sevmenin önemli olduğunu düşünüyor musun?]
A. Yeah, absolutely.[evet kesinlikle] There has to be passion for the product.[Ürün için tutku olmalı.]
Q. So it’s the product that’s important?[yani önemli olan ürün mü?]
A. Again yeah – get the product right and everything else is simple.[Yine evet- doğru ürünü bul gerisi kolay] The marketing will look after itself.[pazarlama onunla ilgilenecektir.] This is why the net has produced so many successful amateurs[internetin bir çok başarılı amatör çıkarmasının nedeni budur] – the marketing is done by “word of mouth” so to
speak, [pazarlama ağızdan ağıza olur yani konuşmak]people just tell each other about a site that’s cool, especially through networking sites like MySpace and Facebook.[insanlar güzel siteler hakkında konuşur özellikle MySpace, Facebook gibi sosyal ağlar yoluyla]
Q. Marketing isn’t important? [Pazarlama önemli değil mi?]
A. Well, of course it is, I’m sure there are marketing amateurs out there too – people who love what they do! [Eee! Tabiki önemli, eminim bunların dışında pazarlama amatörleri de vardır- yaptığı işi seven insanlar ]But I firmly believe that you can’t market a poor product. That’s essential.[Şuna kesin inanıyorum ki kötü bir ürünü satamazsınız. Bu önemli.]
Q. Your father was a successful businessman too, and you studied at Cambridge.[Senin baban da başarılı bir işadamıydı ve Cambiridge’de okudun.] Does having such a background help?[Böyle bir geçmişe sahip olmanın faydası var mı?]
A. I’m from a wealthy family, yeah, I’ve never denied it.[Varlıklı bir aileden geliyorum, evet, bunu hiçbir zaman inkar etmedim.]  That helps, obviously.[bunun faydası var,kesinlikle] It’s given me time, time above all is the most important thing, time to experiment and make mistakes and not have to worry too much.[Bana zaman verildi, zaman herşeyde en önemli şeydir, denemeye zaman, hatalar yapılır ve çok fazla endişe etmemek gerek.] But that’s not a key thing in the rise of the amateur. [Bu amatörlükten yükselmek için anahtar şey değildir.]
Q. Are you sure?[emin misin?]
A. Yeah, I am. “Love not money”…that’s my motto! (Laughs) [evet eminim. “Parayı sevme”… benim sloganım bu(gülüşmeler)]
Q. Thanks.

Answer key: 1. F; 2. T; 3. T; 4. F; 5. T; 6. F.

English

  

Önceki

ingilizce: dinleme alıştırmaları egzersizleri #1

Sonraki

ingilizce: dinleme “Importance of Hand Washing”

Bir cevap yazın

Email adresiniz paylaşılmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

  • Email aboneliği

    Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin