ingilizce: dinleme “Importance of Hand Washing”

Your browser does not support the audio element.

Listen and Read Along Importance of Hand Washing
[El yıkamanın önemini dinleyin ve birlikte okuyun.]
Medical experts say the most effective way to prevent the spread of disease is for people to wash their hands with soap and water.
[Tıp uzmanları hastalıkların yayılmasını önlemenin en etkili yolunun elimizi sabun ve suyla yıkamak olduğunu söylüyor. ]
The World Bank, the United Nations, and the London School of Hygiene and Tropical Medicine carried out a study to urge hand-washing around the world.
[Dünya bankası, Birleşik devletler ve Londra hijyen ve tropik tıp okulu dünya çapında el yıkama alışkanlığı kazandırmak için bir çalışma yaptı.]
They say that programs to increase hand-washing with soap could be among the most effective ways to reduce infectious disease.[Onlar el yıkamanın bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemede en etkili yol olduğunu söylüyor.] They say that one-million lives could be saved each year if people washed their hands with soap often.[Onlar eğer insanlar ellerini sabun suyla yıkarsa yılda bir milyon hayat kurtarılabilir.] Doctors say many diseases can be prevented from spreading by hand-washing.[Doktorlar, el yıkamanın birçok hastalığın yayılmasını engellediğini söylüyor.] These include pinworms, influenza, the common cold, hepatitis A, meningitis and infectious diarrhea.[Bunlar arasında kıl kurdu, grip, bildiğimiz soğuk algınlığı, hepatit A, menenjit ve bulaşıcı ishal bulunuyor.] Hand-washing destroys germs from other people, animals or objects a person has touched.[El yıkama diğer insanlardan dokunma yoluyla bulaşan mikropları ortadan kaldırır.] When people get bacteria on their hands, they can infect themselves by touching their eyes, nose or mouth.[Eğer insanların elinde bakteri olursa bu bakterileri elini gözüne, burnuna ve ağzına sürerek kendine bulaştırır.] Then these people can infect other people.[ sonra bu insanlar diğer insanlara bulaştırır.] The experts say the easiest way to catch a cold is to touch your nose or eyes after someone nearby has sneezed or coughed.[Uzmanlar çabucak grip olmanın en kolay yolu yanımızda hapşuran ve öksüren birinden sonra hemen elimizi burnumuza götürmektir.] Another way to become sick is to eat food prepared by someone whose hands were not clean. [Hasta olmanın diğer nedeni ise elleri temiz olmayan insanların hazırladığı yemekleri yemektir.] The experts say that hand-washing is especially important before and after preparing food, before eating and after using the toilet.[Uzmanlar el yıkamanın özellikle yemek hazırladıktan önce ve sonra, yemeğe başlamadan önce, yemekten sonra veya tuvaletten sonra önemli olduğunu söylüyor. ] People should wash their hands after handling animals or animal waste, and after cleaning a baby.[İnsanlar hayvanları veya hayvan atıklarını elledikten sonra ve bebek temizliğinden sonra ellerini yıkamaldır.] The experts say it is also a good idea to wash your hands after handling money and after sneezing or coughing. [Uzmanlar ayrıca parayı elledikten sonra veya hapşurduktan ya da öksürdükten sonra yıkamanın iyi fikir olduğunu söylüyor.] And it is important to wash your hands often when someone in your home is sick. [Artı evinizde hasta biri varsa elinizi sık sık yıkamak önemldir.] The experts say the most effective way to wash your hands is to rub them together after using soap and warm water.[Uzmanlar sabun su kullandıktan sonra elimizi ovuşturmanın eli yıkamada en etkili yol olduğunu söylüyor.] They say you do not have to use special anti-bacterial soap. [Onlar anti-bakteriyel sabun kullanmak zorunda olmadığımızı söylüyor.] Be sure to rub all areas of the hands for about ten to fifteen seconds.[Elinizin hey yerini yaklaşık 10 ila 15 saniyeye kadar iyice ovduğunuzdan emin olun.] The soap and the rubbing action remove germs.[Sabun ve ovma hareketi mikropları yok eder.] Rinse the hands with water and dry them.[Elinizi suyla durulayın ve onları kurulayın.]

English

  

Önceki

ingilizce: dinleme alıştırmaları egzersizleri #2

Sonraki

ingilizce: phrasal verbs ders pdf indir

  • Email aboneliği

    Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin