ingilizce: either also too anlamı ve kullanımı

Also/either/too

Also

Kullanımı

“Also” olumlu cümlelerde ve verilen bir düşünce aklımıza yattığında aynı fikirde olduğumuzu belirtmek için kullanılır.

Örnekler:

 • Jane speaks French. Sam also speaks French.
 • I love chocolate. I also love pizza.
 • Frank can come with us. Nancy can also come with us.

Cümledeki yeri

“Also” bir cümlede olmak “to be” fiilinden sonra gelir.

Örnekler:

 • I am also Canadian.(Ben de Kanadalıyım.)
 • I was also there. (Ben de ordaydım.)

“be” dışındaki tek fiilli cümlelerde also tek fiillden önce gelir.

Örnekler:

 • I also sing.
 • He also helped us.

Birden çok fiil kullanımı olan zamanlarda also zarfı ilk ve ikinci fiilin ortasında bulunur. Bir başka deyişle ilk fiilden sonra ikinci fiilden önce yer alır.

Örnekler:

 • I have also been to Hong Kong.
 • I am also studying economics.

 

Benzer şekilde modal fiiller kendinden sonra fiil gerektirdiği için “also” modal fiilden sonra yer alır.

Örnekler:

 • I can also speak French.
 • I should also be there.

Too

KULLANIM

“Too” olumlu cümlelerde bir kabul düşüncesi eklemek için kullanılır. “also,” gibi aynı anlama gelir, ama cümle içinde bulunduğu yer farklıdır.

Örnekler:

 • Jane speaks French. Sam speaks French too.
 • I love chocolate. I love pizza too.
 • Frank can come with us. Nancy can come with us too.

NEREDE BULUNUR?

“too”genelde cümlenin sonunda yer alır.

Örnekler:

 • I am Canadian too.
 • I can speak French too.
 • I am studying economics too.
 • If he wants to go too, he should meet us at 8:00.

ÖNEMLİ

“too” genelde cümlenin sonunda yer almasına rağmen, bazen virgülle ayrılmış halde cümlenin öznesinden sonra kullanılır. Bu durum genelde resmi konuşmalarda görülür.

Örnekler:

 • Mr. Jones wanted the contract. Ms. Jackson, too, thought it was necessary.
 • Donna is working on a solution to the problem. I, too, am trying to find a way to resolve the conflict.

Either

Kullanım

“Either” olumsuz cümlelerde başka bir olumsuz durum daha eklemek için kullanılır.

Örnekler:

 • Jane doesn’t speak French. Sam doesn’t speak French either.
 • I don’t love chocolate. I don’t love pizza either.
 • Frank cannot come with us. Nancy cannot come with us either.

NEREDE BULUNUR?

“Either” genelde cümlenin sonunda bulunur.

Örnekler:

 • I cannot speak French either.
 • I am not studying economics either.
 • I don’t want to eat either.
 • I didn’t like the movie either.

Karmaşık Cümleler

Bazen ilk cümle olumsuz ama kabul edilen fikir olumludur.

Örnekler:

 • The weather wasn’t very appealing. I also wanted to stay home and finish my book. That’s why I didn’t go to the beach.
 • The car wasn’t expensive, and I needed a way to get around town too. That’s why I bought it.

Bazen ilk cümle olumlu kabul edilen fikir olumsuzdur.

Örnekler:

 • Jane is too short. She is not a good athlete either. I don’t think she would make a good basketball player.
 • He is lazy. He doesn’t study either. That’s why he doesn’t do well in school.

Önceki

almanca partizip 1

Sonraki

heard of/heard from/heard about ne demek?

 • Email aboneliği

  Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin