ingilizcede geçişli ve geçişsiz fiiller

Intransitive and transitive verbs

Geçişsiz fiiller bir nesne almaz. Ancak geçişsiz fiilden sonra bir prepositional phrase gelebilir.

The man was waiting at the side of the road.
Something unfortunate happened.
The man runs along the beach every morning.

geçişsiz fiiller genelde yapılan eylemleri (insanların yaptığı şeyler) ve olayları(ne oluyor?) anlatır.

Kullanıldığı yere göre bir fiil geçişli veya geçişsiz olabilir. Mesela run fiili manage anlamında kullanılırsa geçişli olur.

He runs his own business.

geçişli bir fiil nesne alır.

The man stole a coat.
Everyone enjoyed the conference.
The driver saw the hitch-hiker at the side of the road.
The man had no money.

geçişli fiiller sadece eylemleri(stole) değil aynı zamanda duyguları(enjoyed), algılama(saw), sahiplik (had) belirtir.

Bazı geçişli fiillerden sonra, eğer anlama çok az bir katkı sağlıyorsa nesne boş bırakılabilir.

The man opposite was reading (a book). We’re going to eat (a meal).
A woman was driving (the coach).

Aşağıdaki fiillerden sonra da nesneyi boş bırakabiliriz

ask/answer (a question), draw/paint (a picture), enter/leave (a room/building),
pass/fail (a test/exam), play/win/lose (a game), practise (a skill), sing (a song),
speak (a few words), study (a subject).

Eğer bağlam açık ve net ise aşağıdaki fiiller de bir nesne olmadan kullanılır.
begin,choose, decide, hear, help, know, notice, see, start.

NOT
discuss ve deny fiillerinden sonra nesne bulunmalıdır.
The committee discussed the problem. He denied the accusation.

Birçok fiil geçişli veya geçişsiz olabilir.

geçişligeçişsiz
The driver stopped the coach.
He opened the door.
I broke a cup.
Someone rang the bell.
The coach stopped.
The door opened.
The cup broke.
The bell rang.

iki cümle aynı olayı ifade edebilir. Geçişli cümlede olayı yapan bir özne vardır(the driver). Geçişsiz cümle olayı anlatır ama işi kimin yaptığından bahsetmez.

işte hem geçişli hem geçişsiz kullanımı olan bazı yaygın fiiller:

alter
begin
bend
boil
break
burn
change
close
cook
combine continue
crash
develop
divide
drive
dry
end
finish
fly
freeze
hang
harden
hurt improve  
increase
join
melt
mix
move
open
pour
ring
roll
sail
separate shake
shine
shut
slide
smash
soften
sound
spread
stand
start
stop
strengthen swing
tear
turn
weaken unite    

NOT
Raise geçişli ve rise geçişsizdir.
The oil companies will raise their prices.
The price of oil will rise.

Lay (past: laid) fiili put ile aynı kullanım şekli vardır.
The woman laid a blanket on the ground.
Lie (past: lay) bir zarf alan bağ-fiildir.(a linking verb which takes an adverbial.)
The woman lay in the sunshine.

Önceki

Adjectives and Adverbs Making a Good Impression

Sonraki

sadece arama motorundan gelenlere reklam göstererek adsense gelirlerini artırmak

  • Email aboneliği

    Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin