Javascript değişkenler

Java ve javascript dilleri birbirinden farklı iki dildir. Bu iki terim arasındaki ilişki ali ve aliye isimleri arasındaki ilişki gibidir.

Değişkenler

Değişkenler hafızada tutulan değerleri ifade eder. Bir değişken kullanılmadan önce declare edilmelidir.

Değişkenler let, const ve var ile declare edilir. IE 6’dan önce değişkenler var ile declare ediliyordu.

let değeri değişebilen değişkenler için, const(sabit) değeri değişmeyen değişkenler için kullanılır. Ama bu sadece primitive data(ilkel veri) tipleri için geçerlidir. Değişkenler bir harf, dolar işareti veya alt çizgi ile başlar, ve notasyon(işaretler) ya camel case ya PascalCase ya da underscore(alt tire) olur. Camelcase değişkenler ve fonksiyonlar için kullanılır. Pascalcase ise classses(sınıflar) için kullanılır. Uzun değişken isimlerini daha iyi okunması için bu yol tercih edilir.

camelCase = 'camel case';//variable ve fonksiyonlar içim
PascalCase = 'pascal case';// sınıflar için
let isim ='Ahmet';
let soyisim = 'bergmann';
console.log( name, soyisim);

let ile oluşturulan değişkenin değeri değişebilir

isim = 'Mayk';
document.write(isim, soyisim);

bu örnekte isim değişkeninin değerini mayk ile değiştirdik.

Değişkenler dolar işareti($) ve alt tire( _ ) ile başlayabilir.

$birDegisken = 'Bu bir değişkendir';
_renk = 'koyu mavi';

Önceki

bilgisayar: ekran renk ayarını düzenlemek

Sonraki

Türkçe testlerinde paragraf sorularını çözmek neden zor geliyor

  • Email aboneliği

    Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin