liseler için demokrasi ve insan hakları kulübü dosyalar indir

liseler için demokrasi ve insan hakları kulübü belgeler dosyalar indir

DEMOKRASI VE İNSAN HAKLARI KULÜBÜNÜN KURULUŞU
1. Sosyal Kulübün yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen (…………….. ) öğrenciden oluşmuştur.
2. Sosyal Kulübün Danışman öğretmeni
……………………………………………

3. Genel kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak;
Başkanlığa (……………………………………….),
Başkan yardımcılığına (…………………………………..),
Sekreterliğe (…………………………………………),
Saymanlığa (…………………………………….) ve
üyeliğe de (…………………………………………………………………………..) seçilmişlerdir.
4. Kulüp denetim kuruluna (……………………………………………………..) seçilmişlerdir.

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI SOSYAL KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:
Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a. Sosyal Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.
b. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.
c. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini Sağlar.
d. Sosyal Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.
e. Sosyal kulüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar..
f. Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler, sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar.

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI SOSYAL KULÜBÜNÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR:
Sosyal Kulüp şu defter ve dosyaları tutar:
a. Toplantı karar defteri.
b. Gelir – gider defteri.
c. Harcamalar dosyası.
d. Evrak dosyası ve zimmet defteri.
e. Demirbaş defteri.

DEMOKRASİ VE INSAN HAKLARI KULÜBÜNÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURULLAR:
Sosyal Kulüp yönetim kurulu:
a. Okul müdürüne,
b. Görevli müdür yardımcısına,
c. Sosyal kulüp danışman Öğretmenine,
d. Rehber öğretmenler kuruluna,
e. Kulüp başkanlar kuruluna,
f. Kulüp genel kuruluna, karşı sorumludur.

Dosyayı indirmek için linke tıklayın

Download

  

Önceki

almanya vize başvurusu reddedilme sebepleri

Sonraki

Almanca gramer: N-Deklination nedir?

  • Email aboneliği

    Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin