öabt ingilizce affix morpheme affixation nedir

Affix bir kelimenin köküne eklenen ve böylece yeni bir kelime meydana getiren morphem’dir. Bu davranışın adı ise Affixation olur. Affix’ler bir çekim eki ya da yapım eki olabilir. İngilizcedeki –ness son eki  ve pre- ön eki ve ya  –s çoğul ve –ed geçmiş zaman ekleri birer Affix’dir.Bunlar tanım gereği bağlı morfem’lerdir. Önekler(Prefixes)ve Sonekler (Suffixes) birer ayrılabilen Affix olabilir. Affixation böylece konuşmacının bir kelimenin başında(prefixation), ortasında(infixation),sonunda(suffixation) yeni kelime türetmek için kullandığı morhem(affix)’dir.Türemiş isimler fiilden üretilenler ve isimden üretilenler olmak üzere ikiye ayrılır.Örneğin…

Fiilden türeyen isimler

Sing > singer >song

İsimden türeyenler

Dream >dreamer ,illusion > illusionist

What is morpheme?

Bir kelimedeki anlam taşıyan en küçük dilsel birim,öğedir.
e.g. “un-”, “break”, ve” –able”

Kelime içinde Örnek:

“unbreakable”

“werewolves’ kelimesi morfemlerden oluşur:  “were”( ~adam), “wolf”(bilinen bir hayvan), “es” (çoğul) ve (‘) İngilizcede aitlik bildiren üst tırnak işareti.

Bu yazıda

öabt ingilizce affix morpheme affixation nedir?

konusunu öğrendik.

İngilizce

  

Önceki

Almancada emir kipi cümleleri imperativsätze deutsch

Sonraki

inglizce dersleri had better ne demek yds kpss öabt

Bir cevap yazın

Email adresiniz paylaşılmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

  • Email aboneliği

    Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin