ÖRGÜT TASARIMININ BOYUTLARI

ÖRGÜT TASARIMININ BOYUTLARI

Örgüt tasarımı denildiğinde akla gelmesi gereken ilk şey örgütün nasıl çalıştığı olmalıdır. Örgütün çalışma şeklini etkileyen boyutlar iki farklı ana başlık altında incelenebilir. Bunlardan ilki yapısal boyutlar (structural dimensions) ikincisi ise durumsallık faktörleridir (contingency factors).

Örgüt yöneticilerin örgütü dizayn ettiğini puzzle imgesi kullanarak anlatan bir resim Örgüt Tasarımı Anlatan Resim

YAPISAL BOYUTLAR

Yapısal boyutlar örgüt yapısının içsel özelliklerini tanımlar.

1) Biçimleştirme (Formalization)

Bir örgütteki çeşitli faaliyetlerin kuralların, prosedürlerin, talimatların, vb. tanımlanma ve standartlaştırılma düzeyini ifade eder.

2) Uzmanlaşma (Specialization)

Örgütsel görevlerin ne ölçüde alt görevlere bölündüğünü ve insanların bu alt görevlerden sadece birini uygulamak için görevlendirildiğini gösterir.

3) Merkezileşme (Centralization)

Bir örgütte karar alma gücünün ne ölçüde üst düzey yönetime bağlı olduğunu gösterir.

4) Otorite Hiyerarşisi (Hierarchy of Authority)

Kimin kime rapor vereceğini ve kimin hangi davranışlardan sorumlu olduğunu gösteren sistemdir.

5) Personel Oranı

Çalışanların çeşitli fonksiyonlara ve bölümlere yerleştirilmesini ifade eder. Bir sınıflandırmada ki çalışan sayısını örgütte ki çalışan toplam kişi sayısına bölerek bulunur.

6) Profesyonelleşme (Professionalism)

Bir örgütte çalışan işçilerin eğitim ve bilgi seviyelerini gösterir.

DURUMSALLIK FAKTÖRLERİ

Örgüt tasarımını etkileyen hem örgütün içindeki hem de örgütün dışındaki unsurları ifade eder.

1) Büyüklük (Size)

Örgütün ya bir bütün olarak ya da özel parçalarının değerlendirilmesi. Örneğin örgütteki çalışan toplam işçi sayısı, örgütün sahip olduğu üretim tesisi sayısı vs.

2) Örgütsel Teknoloji (Organizational Technology)

Bir örgütte, girdileri çıktılara çevirmek için kullanılan araçların, tekniklerin ve faaliyetlerin tamamıdır. Ürünün nasıl üretildiği ile ilgilidir.

3) Amaçlar & Stratejiler (Goals & Strategy)

Örgütü diğer örgütlerden farklı kılan amaçları ve rekabetçi teknikleri ifade eder. Amaç kısaca, bir örgütün başarmayı istediği yazılı niyetidir. Strateji ise kaynak dağılımını, çevreyle mücadelede gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayan ve amaçları gerçekleştirmeyi hedefleyen faaliyetler planıdır.

4) Çevre (Environment)

Çevre örgütü çevreleyen ve örgütü dolaylı ya da doğrudan etkileyen bütün unsurlardır.

5) Örgüt Kültürü (Organizational Culture)

Örgüt içinde tüm çalışanlarca paylaşılan önemli değerler, inançlar, ve normlar bütünüdür.

Linkteki yazıyı da beğeneceğinizi ve keyifle okuyacağınızı düşünüyoruz!!! Ayrıca yorumlarınız bizim için önemli lütfen görüşlerinizi, sorularınızı bizimle paylaşın !!!!!!

Önceki

YÖNETİM FONKSİYONLARI

Sonraki

almanca bazı deyim ve deyişler

  • Email aboneliği

    Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin