PARA POLİTİKASI: NEDİR AMAÇLARI STRATEJİLERİ

PARA POLİTİKASI: NEDİR AMAÇLARI STRATEJİLERİ belli bir amaç doğrultusunda paranın elde edilebilirliğini (para arzını) ve paranın maliyetini (faiz, vs.) etkilemeye yönelik alınan kararlar bütünüdür. Para politikalarının başlıca amaçları şu şekilde sıralanabilir

 • Ekonomik büyüme,
 • İstihdam artışı;
 • Fiyat istikrarı (enflasyon) (para politikalarının en temel amacıdır.).

Para politikaları yönetiminde enflasyon hedeflerine ulaşmak çok önemli bir unsurdur. Bunu gerçekleştirmek için ülkelerin merkez bankaları çeşitli araçlar (faiz oranları, açık piyasa işlemleri, reeskont oranları, döviz işlemleri, zorunlu karşılıklar.) kullanarak toplam talep ve enflasyon beklentilerini yönetirler.

Merkez Bankaları temelde iki çeşit para politikası uygulamaktadırlar. Bunlardan birincisi daraltıcı para politikasıdır ve ikincisi ise genişletici para politikasıdır.

1) Daraltıcı Para Politikası (Contractionary Monetary Policy)

Daraltıcı para politikaları kısaca piyasada para miktarının çeşitli araçlarla azaltılması anlamına gelir. Enflasyonun sorun olduğu yerlerde enflasyonu düşürmek için kullanılır. Bu bağlamda öncelikle piyasadaki para arzı azaltılır. Buna müteakiben piyasada faiz oranları yükselir ve dolayısıyla insanların tüketim mallarına olan talebi düşer (para tutmak isteyecekleri için) ve talebin düşmesiyle de piyasada ki fiyatlar düşer. Böylece enflasyon da azalmış olur.

Para arzını düşürmenin başlıca yolları şu şekilde sıralanabilir;

 • Merkez Bankasının tahvil satması,
 • Merkez Bankasının piyasaya döviz satması,
 • Merkez Bankasının reeskont ve zorunlu karşılık oranlarını artırması,
 • Merkez Bankasının faiz oranlarını artırması.

2) Genişletici Para Politikası (Expansionary Monetary Policy)

Genişletici para politikası kısaca piyasadaki para miktarının çeşitli araçlarla artırılması anlamına gelir. Ekonomide durgunluk ve yüksek işsizlik olduğunda veya ekonominin gerektiği gibi büyümediği yerlerde uygulanır. Bu bağlamda öncelikle para arzı artırılır. Dolayısıyla piyasada ki faiz oranları azalır ve tüketim mallarına olan talep artar (insanlar para biriktirmek yerine tüketim eğilimine girdikleri için). Artan talebi karşılayabilmek için üretim artar ve dolayısıyla işsizlik azalır.

para-politikasi:-nedir-amaclari-stratejileri

Para arzını artırmanın başlıca yolları şu şekilde sıralanabilir;

 • Merkez Bankası piyasada olan tahvilleri satın alarak toplar,
 • Merkez Bankası faiz oranlarını düşürür,
 • Reeskont ve karşılık oranlarını azaltır.
para politikasi nedir amaclari stratejileri

Citation: Arş. Gör. Emre. Bilgiç., (2019). Para Politikası

Sorularınızı, şikayetlerinizi, istek ve önerilerinizi yoruma yazmayı unutmayın!!!!

Ayrıca okumak isteyeceğinizi düşündüğü bir yazı!!!! lütfen tıklayınız.

Bu yazıya aşağıdaki anahtar kelimeleri aratarak ulaşabilirsiniz
para-politikasi:-nedir-amaclari-stratejileri
Finans, İktisat, Merkez Bankası, Merkez Bankası Politikaları, Para, Para Politikası, Politikası

Önceki

Almanca en çok ve sık kullanılan kelimeler kitabı pdf indir

Sonraki

TÜREV ÜRÜNLER TÜRLERİ STRATEJİLERİ

 • Email aboneliği

  Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin