Top 100 Useful Business Words (Series 1) (English – Turkish)

 

 1. Management = Yönetim
 2. Business = İşletme
 3. Marketing = Pazarlama
 4. Profit = Kar
 5. Telecommuting= Evden Çalışma
 6. Downsizing = Küçülme
 7. Outsourcing = Dış Kaynak Kullanımı
 8. Research & Development (R&D) = Araştırma & Geliştirme (ARGE)
 9. Headquarters = Genel Merkez / Ana Merkez
 10. Market = Pazar
 11. Bonus = Prim
 12. Personnel: İşçi / Çalışan
 13. Quarter: Çeyrek
 14. Promotion = Tanıtım / Terfi
 15. Asset = Varlık
 16. Recruitment = İşe Alım Süreci
 17. Sales Department = Satış Bölümü
 18. Liabilty = Sorumluluk / Yükümlülük
 19. Presentation: Sunum
 20. Meeting: Toplantı
 21. End User: Son Kullanıcı / Son Tüketici
 22. Party: Topluluk
 23. Objective: Amaç
 24. Entrepreneur: Girişimci
 25. Contract: Sözleşme
 26. Commercial: Reklam / Ticari
 27. Venture Capital: Risk Sermayesi
 28. Investment: Yatırım
 29. Credit: Kredi
 30. Opportunity Cost: Fırsat Maliyeti
 31. Logistics: Lojistik
 32. Agreement: Anlaşma
 33. Shareholder: Hissedar
 34. Stakeholder: Paydaş
 35. Interest: Faiz
 36. Customer Service Department: Müşteri Hizmetleri Bölümü
 37. Inventory: Envanter
 38. Terms: Fiyat / Anlaşma Şartları
 39. Loan: Kredi
 40. Lien: İpotek
 41. Manager: Yönetici
 42. Board of Directors: Yönetim Kurulu
 43. Accounting: Muhasebe
 44. Staff: Eleman
 45. Human Resources: İnsan Kaynakları
 46. Capital: Sermaye
 47. Budget: Bütçe
 48. Disruption: İşleyişini Durdurma
 49. Networking: Ağ Kurma / Örgülenim
 50. Launch: Piyasaya Sürmek / Başlatmak (İş)
 51. Consumer: Müşteri
 52. Supply Chain: Tedarik Zinciri
 53. Branding: Markalaştırma
 54. Overhead: Genel Masraflar
 55. Point of Sale: Satış Noktası
 56. Cost of Sales: Satış Maliyeti
 57. Wholesale: Toptan Satma / Toptancı
 58. Company: Şirket
 59. Revenue: Gelir
 60. Salary: Maaş
 61. Account: Hesap
 62. Grant: Hibe
 63. Non-profit Organization: Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş
 64. Operations: Operasyon / Faaliyet
 65. CEO: Yönetim Kurulu Başkanı
 66. Equity: Net Varlık
 67. Competitor: Rakip
 68. Merger: Birleşme (Şirketlerin)
 69. Acquisition: Edinim (Başka Şirketin Alınması) / Devralma
 70. Partnership: Ortaklık
 71. Agenda: Gündem
 72. Status Report: Durum Raporu
 73. Margin: Marj / Pay
 74. Income Statement: Gelir Tablosu
 75. Balance Sheet: Bilanço Tablosu
 76. Cash Flow Statement: Nakit Akış Tablosu
 77. Project: Proje
 78. Multitask: Çoklu-Görev
 79. Reach a Consensus: Anlaşmaya Varmak
 80. Resign: İşten Ayrılma
 81. CV: Özgeçmiş
 82. Conference Call: Konferans Bağlantı İle Toplantı
 83. Exchange Rate: Döviz Kuru
 84. Transaction: İşlem
 85. Viral Marketing: Viral Pazarlama
 86. Industry: Sanayi
 87. Monetization: Parasallaşma
 88. Scalable: Ölçeklenebilir
 89. Strategy: Strateji
 90. Infromation Technology: Bilgi Teknolojileri
 91. Trademark: Ticari Marka
 92. Business Plan: İş Planı
 93. Deadline: SonTeslim Tarihi
 94. Organization Structure: Örgüt Yapısı
 95. Organization Schema: Örgüt Şeması
 96. Consumer: Tüketici
 97. Purchase: Alım
 98. Sale: Satış
 99. Fire: Kovmak
 100. Hire: İşe Almak

Reference: https://quizlet.com/24550990/the-top-100-most-important-words-in-business-english-flash-cards/

Önceki

ENTREPRENEURSHIP AND INGVAR KAMPRAD

Sonraki

Top 100 Useful Business Words (Series 2) (English – Turkish)

 • Email aboneliği

  Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin