Top 100 Useful Business Words (Series 2) (English – Turkish)

 1. Supply: Arz
 2. Demand: Talep
 3. Supplier: Tedarikçi
 4. Value Chain: Değer Zinciri
 5. Innovation: Yenilik / İnovasyon
 6. Leadership: Liderlik
 7. Production: Üretim
 8. Manufacturing: İmalat
 9. Trade: Ticaret
 10. e-trade: e-ticaret
 11. Employee: İşçi
 12. Employer: İş Veren
 13. Audit: Denetim
 14. Administration: İdare
 15. Auditor: Denetçi
 16. Bond: Bono
 17. Tariff: Gümrük Vergisi
 18. Custom: Gümrük
 19. Custom Union: Gümrük Birliği
 20. Insurance: Sigorta
 21. Inflation: Enflasyon
 22. Tax: Vergi
 23. Quota: Kota (Ticari engel olarak)
 24. Economies of Scale: Ölçek Ekonomisi
 25. Economies of Scope: Kapsam Ekonomisi
 26. Government: Hükümet
 27. Gross Domestic Product: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
 28. Gross National Product: Gayrisafi Milli Hasıla
 29. Budget Deficit: Bütçe Açığı
 30. Minimum Wage: Asgari Ücret
 31. National Debt: Milli Borç
 32. Team: Takım
 33. Team Spirit: Takım Ruhu
 34. Teamwork: Takım Çalışması
 35. Full Time Job: Tam Zamanlı İş
 36. Part Time Job: Yarı Zamanlı İş
 37. Skill: Yetenek
 38. Experience: Deneyim
 39. Boss: Patron
 40. Product: Ürün
 41. Goods: Mal
 42. Service: Hizmet
 43. Receipt: Fiş
 44. Goal: Amaç
 45. Cost: Maliyet
 46. Cost Accounting: Maliyet Muhasebesi
 47. Monetary Policy: Para Politikası
 48. Fiscal Policy: Maliye Politikası
 49. Income: Gelir
 50. Debt: Borç
 51. Expense: Harcama
 52. Investor: Yatırımcı
 53. Rivalry: Rekabet
 54. Competition: Rekabet
 55. Transportation: Ulaşım
 56. Target: Hedef
 57. Output: Çıktı
 58. Input: Girdi
 59. Resource: Kaynak
 60. Process: Süreç
 61. Factory: Fabrika
 62. Plant: Tesis
 63. Delivery: Teslimat
 64. Distribution: Dağıtım
 65. Order: Sipariş
 66. Advertisement: Reklam
 67. Guarantee: Garanti
 68. Payment: Ödeme
 69. Pay: Ödemek
 70. Cash: Nakit
 71. Accountant: Muhasebeci
 72. Ethics: Etik
 73. Welfare: Refah
 74. Market Economy: Pazar Ekonomisi
 75. Efficiency: Verimlilik
 76. Productivity: Üretkenlik
 77. Currency: Para Birimi
 78. Campaign: Kampanya
 79. Raw Material: Ham madde
 80. Small and Medium Sized Enterprises (SME’s): Küçük ve Orta Ölçkeli İşletmeler (KOBİ)
 81. Depreciation: Değer Kaybetme (Para, vs.)
 82. Appreciation: Değer Kazanma (Para, vs.)
 83. Fiscal Year: Mali Yıl
 84. Creative Thinking: Yaratıcı Düşünme
 85. Share: Hisse /Hisse senedi
 86. Stock: Hisse senedi
 87. Labor: Emek
 88. Land: Toprak
 89. Long-Term: Uzun Vade
 90. Short-Term: Kısa Vade
 91. Market Segmentation: Pazar Bölümleme
 92. Market Share: Pazar Payı
 93. Offer: Teklif
 94. Price: Fiyat
 95. Loss: Kayıp (Maddi)
 96. Stock Market: Borsa
 97. Sunk Cost: Batık Maliyet
 98. Mission: Misyon
 99. Vision: Vizyon
 100. Value: Değer

 

Önceki

Top 100 Useful Business Words (Series 1) (English – Turkish)

Sonraki

ALES, KPSS, YKS’de Sayı Kümeleri İle İlgili Çıkabilecek Sorular

 • Email aboneliği

  Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin