YDS 2010 İNGİLİZCE KELİME BİLGİSİ TEST LYS5

Aşağıda boş bırakılan yere gelebilecek en yakın kelimeyi bulunuz?
1-Probably the first Indian and Eskimo —- in America came across the Bering Strait when the sea was frozen solid.

A) origins              B) provinces                 C) species
D) workers                  E) settlers

LYS5/2010
Bu tür soruların çözümü tamamen kelime dağarcığınıza bağlıdır, kelime bilginiz ne kadar çok ise soruları o kadar kolay çözersiniz. Bu sorunun doğru cevabı “E” dir. Cümlenin anlamı “Muhtemelen Amerikadaki ilk Kızılderili ve Eskimo göçmenleri deniz tamamen donduğunda Bering Boğazı ile karşılaştılar” Diğer şıkların anlamlarına baktığımızda:
Origin=Köken, Worker= İşçi, Province=İl, Species= Türler; kelimelerinin anlam olarak çümleye çok uzak olduğunu görürüz,boş bırakılan yere konacak uygun kelime “Göçmenler, yerleşimci, bir yere yerleşen kimse anlamındaki settler kelimesidir.

2-Films with a great deal of violence in them are not —- for young children.

A) suitable         B) separate             C) urgent
D) distinct                  E) complet

LYS5/2010
Cümlenin anlamına bakalım: “İçinde büyük ölçüde şiddet içeren filmler çocuklar için …. değildir.” Boş bırakılan yere gelecek uygun kelimeyi bulmak için şıkların anlamlarına da bakalım; separate=ayrı, urgent=acil, distinct=farklı, complet=comple/tam/tüm, suitable=uygun bu durumda boş bırakılan yere gelecek kelime “suitable” dır.Ayrıca “Suitable for” birlikte kullanılan kalıptır.Dolayısiyle doğru cevap “A” dır.

3-In Austria, freshwater lakes and rivers are —- frozen for most of the winter.

A) unfairly      B) partly         C) anxiously
D) suddenly        E) newly

LYS5/2010
İngilizce’de eğer sıfata “ly” takısı gelirse sıfatın durumu belirtilir, örneğin “yavaş” anlamındaki “slow” kelimesine “ly” takısını getirerek sıfatı daha belirgin hale getiririz, ve “slowly=yavaş bir şekilde” gibi yeni anlamlar elde ederiz.
Şimdi cünlenin anlamına bakalım: “Avusturya’da tatlısu gölleri ve nehirleri kışın çoğu zamanı … donmuştur.” Boş bırakılan yere gelecek uygun kelimeyi bulmak için şıkların anlamlarına da bakalım: unfairly=haksız, partly=kısmen, anxiously=endişeyle, suddenly=aniden, newly=yeni boş bırakılan yere en uygun kelime “kısmen” anlamındaki “partly” dir. Dolayısiyle doğru cevap “B” dir.

4-Humans developed the way they did because they had to run long distances in order to —-.

A) return    B) admit      C) survive
D) compete       E) remain

LYS5/2010
Cümlenin anlamı “insanlar yöntemler geliştirdiler, geliştirdiler çünkü ….çok uzun mesafeler koşmak gerekiyordu”.Boş bırakılan yere gelecek kelimeyi bulmak için şıklara bir göz atalım: return=geri dönmek, admit=itiraf, survive=hayatta kalmak, compete=rekabet, remain=(aynı)kalmak,sürdürmek, boş bırakılan yere gelmesi gereken kelime “hayatta kalmak” anlamındaki “survive” kelimesidir.Dolayısiyle doğru cevap “C” dir.

5-People who think they are overweight try to —- the problem by giving up various foods.

A) keep up    B) look after    C) put aside
D) deal with     E) get off

LYS5/2010
Bu cümlenin doğru cevabını bulmak için fiil + edat(verb + preposion)’lardan oluşan phrasal verbs’leri çok iyi bilmek gerekiyor. Şıklardaki phrasal verbs’lerin anlamı: keep up=devam et(tir)mek, look after=göz kulak olmak, put aside=kenara koymak, deal with=bir şeyin üstesinden gelmek, get off=(araçtan)inmek. Cümlenin anlamı “Şişman olduğunu düşünen insanlar çeşitli yiyecekleri terkederek problemin ….’yi deniyorlar” olduğundan boş bırakılan yere gelecek phrasal verb bir şeyin üstesinden gelmek anlamındaki “deal with” dir.

Aşağıdaki sorular LYS5/2010 İNG ‘de çıkmış sorulardır.Boş bırakılan yere uygun düşen sözcük yada ifadeyi bulunuz?
! Not: Bu test Firefox tarayıcınızda çalışmayabilir. İnternet Explorer ve Google Chrome kullanınız.

Önceki

İNGİLİZCE BOŞLUK DOLDURMA BİLGİSİ YDS KPDS LYS TEOFL HAZIRLIK

Sonraki

2010 LYS SORU VE ÇÖZÜMLERİ ÇEVİRİ BİLGİSİ KPDS YDS HAZIRLIK

  • Email aboneliği

    Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin