yds ingilizce açıklamalı soru çözümleri analiz

yds ingilizce açıklamalı soru çözümleri analiz

Despite the —- of laws in society, its manifestation in the form of general codes first appears only around 3000 BC.

A)belief B)separation C)engagement

D)agreement E)importance

2012 − KPSS / İNG

Tercümesi:Toplumda yasaların önemine rağmen,onun kural(yasa,kanun) şeklinde görülmesi ilk kez milattan önce yaklaşık 3000 yılında ortaya çıkıyor.

Kelimeler:
i. Seperation; ayrılık, ayırma, bölünme, i.law; hukuk,yasa,kanun,kural, i.importance; önem,ehemmiyet, saygınlık,itibar, i.belief:inanç,inanış,itimat,güven,iman, i.agreement;anlaşma, sözleşme,uzlaşma,ittifak,kontrat, engangement; nişan,sözleşme,randevu,birbirine geçme

Tip:Bütün toplumlarda en önemli şey “yasalar, kanunlardır” ,kanun-önem beraber düşünülebilecek iki kavramdır.Bütün toplumlarda, bütün yönetimlerde bir kanun olmazsa kargaşa çıkması kaçınılmaz olur.O yüzden bu sorunun doğru cevabı “E” şıkkıdır.

Grammer Tips

in spite of / despite / although

In spite of, despite ve although hepsi de bir çelişki,zıtlık durumunu göstermek için kullanılır, ancak kullanımlarında gramer açısından faklılık vardır.

In spite of / despite

in spite of
ve despite’den sonra bir isim ya da zamir kullanırız

We enjoyed our camping holiday in spite of the rain.

 • Despite the pain in his leg he completed the marathon.
 • Despite having all the necessary qualifications, they didn’t offer me the job.

Remember that the gerund (‘-ing’ form) is the ‘noun’ form of a verb.

The only difference between in spite of and despite is the ‘of’.

 • Despite of the bad weather, there was a large crowd at the match.

Although

After although we use a subject and a verb.

 • We enjoyed our camping holiday although it rained every day.
 • Although he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.
 • The holiday was great although the hotel wasn’t very nice.

We can use in spite of and despite with a subject and verb if we include the expression ‘the fact that’.

 • In spite of the fact that he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.
 • Despite the fact that he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.

Even though

Even though is a slightly stronger form of although.

 • We decided to buy the house even though we didn’t really have enough money.
 • You keep making that stupid noise even though I’ve asked you to stop three times.

Like although, even though is followed by a subject and a verb.

İngilizce, YDS

  

Önceki

yds hızlı okuma okuduğunu anlama teknikleri

Sonraki

ingilizce okuma parçaları soruları ve cevapları

Bir cevap yazın

Email adresiniz paylaşılmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

 • Email aboneliği

  Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin