YÖNETİM FONKSİYONLARI

Yönetim Fonksiyonları


Fonksiyon larından önce yönetimin ne olduğunu anlamanın doğru olacağını düşünüyorum. Yönetim, önceden belirlenmiş amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için elde bulunan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanımını sağlayan faaliyetlerin yürütülmesidir. Yönetimin bu faaliyetleri gerçekleştirebilmesi için sorumlu olduğu dört ana fonksiyonu vardır. Bunlar; planlama, örgütlenme, yürütme (uygulama), ve kontroldür.

1) Planlama Fonksiyon u

Planlama bu fonksiyonlarının birincisidir. Bu fonksiyon; misyon belirleme, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, plan ve stratejilerin oluşturulması, kaynakların tespiti ve örgüt içinde uygulanacak standartların belirlenmesi gibi unsurlardan oluşur.

2) Örgütlenme Fonksiyon u

Planlama aşaması tamamlandıktan sonra örgütlenme diğer bir adıyla organize olma aşamasına geçilir. Bu fonksiyon; kaynak dağılımı ve görevlendirme, örgüt yapısının ve prosedürlerinin belirlenmesi, personel seçimi, personel eğitimi ve personel yerleştirme gibi unsurlardan oluşur.

3) Yürütme (Uygulama) Fonksiyon u

Planlama ve örgütlenme kısmı tamamlandıktan sonra kağıt üzerinde olan her şey uygulanmaya, hayata geçirilmeye başlanır. Bu aşamada ise yönlendirme, liderlik, iletişim ve motivasyon gibi unsurlar ön plana çıkmaktadır.

4) Kontrol Fonksiyon u

Kağıt üzerinde olan her şeyin uygulanması tamamlandıktan sonra kontrol aşamasına geçilir. Bu aşamada; amaç ve hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılır ve durum değerlendirmesi yapılır. Bunun akabinde ise hatalar ile ilgili düzeltici işlemler yapılır ve önlemler alınır.

Yönetim Piramidi

Şu ana kadar yönetim fonksiyonlarından kısaca bahsettik. Şimdi ise yöneticileri sınıflara ayıran yönetim piramidinden bahsetmeyi bu konu altında incelemeyi uygun buldum. Bu kavram kısaca, bir işletmedeki hiyerarşik yönetim basamaklarını gösterir. Temelde üç çeşit basamak vardır. Bunlar; tepe yöneticiler grubu, orta seviye yöneticiler grubu, ve ilk basamak yöneticiler grubudur.

Fonksiyon yöneticileri sınıflayan yönetim piramidinin örnekler de içeren gösterimi

Tepe yöneticiler genellikle işletme sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarından oluşur. Bu gruptaki yöneticiler şirketin tamamını etkileyen stratejileri belirlerler ve kararları alırlar.

Orta seviye yöneticiler ise bölüm müdürleri ve müdür yardımcılarında oluşurlar. Bunlar sorumlu oldukları bölümle ilgili kararları tepe yöneticilerin belirlemiş oldukları stratejiler çerçevesinde alırlar.

İlk basamam yöneticiler ise kısım şefleri, ustabaşıları ve gözetimcilerden oluşurlar. Bunlar ise operasyonel alanla ilgili kararlar alırlar. İşlerin düzgün bir şekilde yürümesini sağlarlar.

Linkteki yazıyı da beğeneceğinizi, keyifle okuyacağınızı düşünüyoruz!!!!!

Önceki

microsoft word sayfasında vektör işareti ekleme

Sonraki

ÖRGÜT TASARIMININ BOYUTLARI

  • Email aboneliği

    Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin