Duyuru: Öğrencilerimiz için ders yazacak Almanca öğretmeni arıyoruz. Almanca öğretmeni olmak ister misiniz?Başvur
esakademi logosu

Bochum Üniversitesi'nde Germanistik okudu. Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Almanca öğretmenliği mezunu. Çeşitli kurumlarda, Lise ve dengi okullarda Almanca derslerine girmektedir.

  • Eğitmen:
  • Seviye:B1+
  • Süre:1Yıl
  • Son Güncelleme: 2 Ekim, 2023
  • Ders sayısı: 3
₺ Premium

İleri düzey Almanca kursu

Giderek artan turizm potansiyelimiz her yıl milyonlarca Alman turisti ülkemize çekiyor. Tarih boyu Türkler ve Almanlar sıcak ve samimi iletişim kurdular. Bugün Almanya Türkiye’nin en büyük ticari ortağıdır.  Avrupa’da en çok Türk nüfusu Almanya’da yaşıyor. Türkiye’de Almanca ve Almanca bilmek her gün biraz daha önem kazanıyor.Tüm bu bağlar Almanca konuşabilmeyi ve anlayabilmeyi zorunlu kılıyor.

 

Almancanın zorluğundan yakınan öğrenenler için konular ve dersler kolay anlaşılacak bir Türkçe ile yazıldı. Konular, dersler ve kurallar hem Almanca hem Türkçe verilen örnek cümlelerle zenginleştirildi. Hiçbir detay göz ardı edilmedi ve istisna durumların altı çizildi. Bu kurs daha önceden Almanca ile tanışmış, belirli bir Almanca birikimi olan öğrenenler için Almancayı geliştirmek adına eşsiz bir kaynaktır. Bu kurs sayesinde konuşmalarınız ve yazılarınız dil bilgisi açısından hatasız olacaktır. Kurs içerisinde bulunan sayısız örnek cümleler sayesinde bağımsız olarak kendi cümlelerinizi kurabileceksiniz.

Öğrenmeye başla>>

Kursun özellikleri

  • Açık ve anlaşılır gramer kuralları
  • Almanca<->Türkçe karşılaştırmalı örnek cümleler
  • Detaylı anlatılan konular
  • Modern Almanca

 

Bu kurs kimler için

Kendi kendine Almanca öğrenmeye çalışan bağımsız bireyler için, Almanya’da yaşayan Türkler için ve lisede ya da üniversitede Almanca eğitimi alan öğrenciler için ideal bir referans kaynağıdır.

Öğrenmeye başla>>

Neler öğreneceksiniz

Şahıs zamirleri(Personalpronomen)
(Kasus,Wer oder was? Wessen? Wem? Wen oder was?)
Artikeller(Artikel)
(der, die, das) (ein, kein)(feminin, maskulin, neutral, plural) (bestimmt, unbestimmt, unbestimmt negativ)
Belirli artikeller(bestimmte Artikel)
(dieser[m], jeder, welcher, jener, mancher, solcher)
Belirsiz artikeller(Unbestimmte Artikel)
(ein, kein)
İsmin halleri(Deklination der Substantiv)
[Durum(Fall), Nominativ(1.Fall,werfall), Akkusativ(2.Fall,wenfall),Dativ(3.Fall,wemfall), Genitiv(4.Fall,wesfall)]
Aitlik artikelleri(Possessivartikel)
(mein-, dein-, sein-, ihr-, sein-, uns(e*)r-, eu(e*)r-, ihr-, Ihr-)
Fiiller ve fiil çekimleri(Verben und ihre Deklinationen)
[Ayrılabilen fiiller, Ayrılamayan fiiller, Geçişli fiiller, Geçişsiz fiiller, Dativ fiiller, Genitiv fiiller, Dönüşlü fiiller, Edat alan fiiller(achten auf, denken an etc.), Doğa fiilleri(regnen, donnern etc.)]
Der Nominativ(Werfall)
Der Akkusativ(Wenfall)
Der Dativ (Wemfall)
Der Genitiv(Wesfall)
Düzenli fiiller(regelmäßige Verben)
Fiiller ve halleri(Verben und ihre Besonderheiten)
(Infinitiv, Partizip Präsens und Partizip)
Ayrılabilen ve Ayrılamayan fiiller(trennbare und untrennbare Verben)
(z.B.: aus + gehen = ausgehen – dışarı gitmek; ver + kaufen = verkaufen – satmak)
KARIŞIK FİİLLER(gemischte Verben)
(Brennen, kennen, wenden, denken, wissen usw.)
HABEN (das Verb „haben“)
Kuvvetli Fiillerin Çekimi(Konjugation der starken Verben)
(sprechen: Er spricht, sie spricht, es spricht, du sprichst etc.)
SIFAT ÇEKİMLERİ(Deklination von Adjektiven)
[Belirli Artikel ile Sıfat Çekimi: z.B.: der Tag,   der warme Tag(nominativ)]
SIFATLARIN DERECELENDİRİLMESİ(Steigerung der Adjektive)
(Der Positiv, der Komparativ, der Superlativ)
TEKİL ve ÇOĞUL İSİMLER(Mehrzahl und Einzahl)
Plural/Mehrzahl(Çoğullar) Singular/Einzahl(Tekil isimler)
BİLEŞİK İSİMLER(Zusammengesetzte Nomen)
Substantiv+ Substantiv (der Mülleimer); Adjektiv + Substantiv (die Großeltern); Substantiv + adjektiv (luftleer); Verbstamm + Substantiv (die Waschmaschine); Präposition + Substantiv (der Vorort); Präposition + verb (runterspringen[aşağı atlamak]); Adjektiv + adjektiv (hellblau)
SORU KELİMELERİ(FRAGEWÖRTER)
(Wie, wo,was etc.)
“DAS” İŞARET ZAMİRİ(das)
EDATLAR(Präpositionen)
(in, nach, bis, über, von)
İlgi Cümleleri(der Relativsatz)
Edatlar(mit, auf usw.) ilgi zamirinden ayrı tutulamaz.
Z.B.: Ist das der Mann, mit dem du gesprochen hast?
Relativsatz tamamlanmalıdır.
z.B.: Ist der Mann, mit dem?
(yanlış) Ist der Mann, mit dem du gesprochen hast?(doğru)
Tüm Pasif Yapı(Alle Passive Struktur)
z.B.: Çocuğu(aktifte) => Çocuk(pasifte); Ich sehe dich => du wirst gesehen
Imperativ (Emir Kipi)
Emir kipini emir/talimat vermek veya isteklerimizi/taleplerimizi ifade etmek için kullanırız. Emir kipinde bir fiilin hangi eki alacağı kime hitap ettiğimize bağlıdır
N-Deklination
N-Deklination anadili almanca olmayan ama almanca konuşmak isteyen kişilere bir labirentin içinden çıkmak kadar zor gelebilir. Neden böyle? N-Deklination nedir?
Konjunktiv II
İsimlerin artikelini tahmin etmek(um Artikel des Nomens zu fühlen)
Almanca öğrenenlerin başını en çok ağrıtan problem belki de isimlerin cinsiyeti. Binlerce ismin artikelini tek tek öğrenmeye bir ömür yetmez. Bazen tahmin etmekten başka çaremiz kalmıyor, ama doğru tahmin etmeliyiz.
Cümle Kurulumu(der Satzbau)
Almancada Tarihler ve Zamanlar(deutsche Terminen und Zeiten)
Almanca Kelimelerde Vurgu(Die Betonung der Wörter)
ge-, ver-, zer-,er-, ve ent- gibi belirli kısa öneklerle başlayan kelimelerde vurgu önekten sonraki hecede olur
“als” ve “wenn” ile yan cümleler(nebensätze mit als und wenn)
Das Pronomen es („es“ zamiri)
„Es“ zamirinin Almancada birden çok görevi vardır. Bazı durumlarda es zamiri cümlenin birinci ya da üçüncü pozisyonunu işgal eder. Bazen es kullanmak zorunludur bazen isteğe bağlıdır.
„sein“ fiili (Das Verb „sein“)
Gramer açısından “sein” oldukça ilginç bir fiildir. Bir çok cümlelerde asıl fiil olarak kullanılmasının yanı sıra Perfekt cümlelerde yardımcı fiil olarak da kullanılır.
Her zaman dişil olan isimler(die/eine)
Sonu -heit, -keit, -tät, -ung, -schaft ekleriyle biten isimler – Örnekler: die Freiheit, Schnelligkeit, Universität, Zeitung, Freundschaft
Sıfat fiiller(Partizip I)
Şimdiki Zaman(Das Präsens)
Dativ alan edatlar(Präpositionen mit Dativ)
Edat alan fiiller(Verben mit Präpositionen)
Bu derste hangi fiilin hangi edatı alacağını öğreneceğiz. Dersi takip ederken edatların cümle içinde ve isimlerle kullanımına dikkat edelim. Hangi edatlar hangi hal gerektiriyor kavramaya çalışalım.
Aktarım Cümleleri(Konjunktiv I)
Almancada Edatlar(Präpositionen)
Edatlar bir dilde en çok kullanılan kelimeler arasında yer alır.
Er bleibt bis nächste Woche.         O gelecek haftaya kadar kalıyor.
Die Liebe geht durch den Magen. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer.
Partikeln(ilgeçler)
(aber,also,doch, doch mal, denn etc.)
Ein besonderes Verb „lassen“
Modale Verben
können, dürfen,müssen,mögen,wollen,sollen
Ausführliche Liste der unregelmäßigen Verben

Öğrenmeye başla>>

Ahmet Bergmann

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller  & Ruhr Üniversität –  Bochum

 


Dersi görüntülemek için giriş yapmalısınız
Dersi görüntülemek için giriş yapmalısınız
Dersi görüntülemek için giriş yapmalısınız