Almancada emir kipi cümleleri imperativsätze deutsch

Almancada emir kipi cümleleri imperativsätze deutsch Der Imperativ (Emir kipi) Emir kipini emir/talimat vermek veya isteklerimizi ifade etmek için kullanırız. Emir kipinde bir fiilin hangi eki alacağı kime hitap ettiğimize bağlıdır:   Emir cümleleri nasıl kurulur? 1. Emir kipinin “du” formu mastardan –en eki atılarak ve köke –e ekleyerek yapılır. Bu –e eki konuşma dilinde […]