A1-B2 arası Testler, alıştırmalar "Sorularla Almanca Öğreniyorum"incele

Tag Archives: English

6th Grade 5-8 Units Exam Questions

6th Grade 5-8 Units Exam Questions Here you can find 6th Grade 5-8 Units Exam Questions; Roller coaster is ……………… but she feels ………………… a) excited / frightened      b) exciting / frightening    c)  exciting / frightened    d) excited / frightening  2. How does he feel? a) Bored      b) Boring    […]

english simple present tense exercises grammar usage

english simple present tense exercises grammar usage A) Present Simple Tense The present simple tense is used for; facts that are always true things expected to don’t change feelings thoughts and ideas things that happen regularly. The grammar rule of present simple tense is as following; Positive Sentences: Subject + [Verb(1)/verb(1)(-s)]/am, is, are + complement […]

ingilizce koşul şart cümleleri

IF, EVEN IF, ONLY IF, AS LONG AS, PROVIDED, SUPPOSING, UNLESS, BUT FOR, IF NECESSARY, IF SO, IN CASE etc. IF ve WHEN “When” ile “if” doğruluğu tartışılmaz, sonucu her zaman doğru olan durumlarda yer değişebilir. If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. When you heat water to 100 degrees Celsius, it […]

ingilizce edilgen ettirgen cümleler

“To Have Something Done” ve “To Have Somebody Do Something” Bir arabanız olduğunu ve arabanızın tamire ihtiyacı olduğunu düşünün. Birinin(muhtemelen bir tamirci) arabanızı tamir etmesini istiyorsunuz. Bunu nasıl ifade ederiz, dile getiririz? Genelde bu gerçeği(örneğin arabayı tamir ettirmek) ifade etmek için “to have something done” kalıbını kullanırız. Bu kalıpla kurulan cümlelerde özne yani işi yapan […]

ingilizce sınavlarda en çok çıkan kelimeler

ingilizce sınavlarda en çok çıkan kelimeler   Kısaltmalar: vt(geçişli fiil), vi(geçişsiz fiil), n.(isim),adj.(sıfat) ab•bre•vi•ate vt. to make shorter. The post office prefers that you abbreviate state names on envelopes. abbreviate: kısaltmak,kısa kesmek,kısa tutmak. Posta memuru zarf üzerine devlet adlarının kısaltılmışını yazmanı istiyor. ab•di•catevt., vi. to give up formally (a high office, throne, authority). Because he […]