A1-B2 arası Testler, alıştırmalar "Sorularla Almanca Öğreniyorum"incele

Tag Archives: Management

YÖNETİM FONKSİYONLARI

Yönetim Fonksiyonları Fonksiyon larından önce yönetimin ne olduğunu anlamanın doğru olacağını düşünüyorum. Yönetim, önceden belirlenmiş amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için elde bulunan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanımını sağlayan faaliyetlerin yürütülmesidir. Yönetimin bu faaliyetleri gerçekleştirebilmesi için sorumlu olduğu dört ana fonksiyonu vardır. Bunlar; planlama, örgütlenme, yürütme (uygulama), ve kontroldür. 1) Planlama Fonksiyon u Planlama […]

YÖNETİM YAKLAŞIMLARI

Yönetim insanlığın varoluşundan bu yana hayatın bir parçası olsa da, akademik bir konu olarak incelenmesi 1800 lerin sonu ve 1900 lerin başına dayanmaktadır. Bu tarihlerden günümüze kadar bu konu ile ilgili üretilmiş teorileri 3 ana dönemde incelenebilir. Bunlar, klasik (geleneksel) teorileri dönemi, neo-klasik (davranışsal) teorileri dönemi ve modern teorileri dönemidir. Bu yazı bu üç dönemi […]