A1-B2 arası Testler, alıştırmalar "Sorularla Almanca Öğreniyorum"incele
A1-B2 arası Testler, alıştırmalar "Sorularla Almanca Öğreniyorum"incele

Tag Archives: das verb

das Verb sein almanca olmak fiili sein

das Verb sein almanca olmak fiili sein Das Verb “sein” ” sein” düzensiz fiiller grubuna girer. Çekimi:         Gramer açısından “sein” oldukça ilginç bir fiildir. Bir çok cümlelerde asıl fiil olarak kullanılmasının yanı sıra Perfekt cümlelerde yardımcı fiil olarak da kullanılır.   Asıl fiil olarak “sein”   Tanımak Wer sind Sie?(siz kimsiniz?) […]

das Verb haben-haben yardımcı fiili

Haben Fiilinin Bilinmesi Gereken Özellikleri: “haben” bir cümlede yardımcı fiil ve asıl fiil olarak kullanılabilir.”haben” yardımcı fiil olarak Perfekt yapıda kullanılır.”haben”  bir şeye sahip anlamlarında ise asıl fiil olarak kullanılır. z.B: Er hat ein Auto. (Onun bir arabası var.) , ihr habt kein Geld und keine Zeit.(Hiç paranız ve zamanınız yok.) “haben” Fiilinin Çekimi: Tekil […]

Almanca fiiller das German Verb

MASTAR HALİNDEKİ FİİLLER Almanca fiiller kök ve -en ekinden oluşur,-en ekine Türkçe’deki -mek, -mak ekine eşittir diyebiliriz.Bu fiillere şimdiki zaman mastarı da diyebiliriz.Ayrıca Alman Dili’nde -n, ern, eln ekleri ile biten bir çok kelime vardır. z.B: “sein, wandern, ändern,sammeln”. Alman Dili’nde şimdiki zaman mastarının dört hali vardır: z.B: Er wird sein Essen gegessen haben.(O yemeğini […]