Duyuru: Öğrencilerimiz için ders yazacak Almanca öğretmeni arıyoruz. Almanca öğretmeni olmak ister misiniz?Başvur
esakademi logosu

Almanca Karışık Fiiller

KARIŞIK FİİLLER(gemischte Verben)

Bu fiiller hem zayıf fiillerin hem de kuvvetli fiillerin özelliklerini taşıdığı için bunlara karışık fiiller diyoruz. Fiilin 2. ve 3. hallerinde (Geçmiş Zaman) zayıf fiiller -et ya da -(e)t takısını alır, zayıf fiillerin bu özelliği karışık fiiller için de geçerlidir. Karışık fiiller de tıpkı zayıf fiiller gibi partizip perfekt ve präteritum çekimlerde -et ya da -(e)t takısını alır. Kuvvetli fiiller gibi karışık fiillerin de köklerinde değişiklik meydana gelir.

Karışık fiillerin çekim şeması:

mastarŞimdiki zaman kök değişikliği(3.Tekil şahıs)Präteritum(3.Tekil Şahıs)Partizip Perfekt
brennenbranntegebrannt
kennenkanntegekannt
wendenwandtegewandt
denkendachtegedacht
wissenweißwusstegewusst


Not: Karışık fiiller arasında bulunan wissen fiilinin şimdiki zamanda kuvvetli çekimi de vardır.

tekilçoğul
1. şahısich weißwir wissen
2. şahısdu weißtihr wisst
3. şahıser weißsie wissen
  

Modalverben (modalfiiller) karışık fiillerin bir alt kümesidir, öyle ki wissen fiili gibi çekim kuralları vardır. Bu bakımdan; 1) sollen hariç şimdiki zamanda köklerinde değişiklik olur, 2) şimdiki zaman 1. ve 3. Tekil şahıs çekiminde şahıs eklerini almazlar. Modalfiiller kuvvetli fiillerin kırıntısı gibidir, bu bakımdan; 1) sollen ve wollen hariç präteritum ve partizip perfekt formda köklerinde değişiklik olur. 2) präteritum ve partizip perfekt formda -te ve -(e)t eklerini alırlar.

mastarşimdiki zaman kök değişikliği.(3ncü tekil şahıs)Präteritum
(3ncü tekil şahıs.)
Partizip perfekt/ortaç/sıfatfiil
dürfendarfdurftegedurft
könnenkannkonntegekonnt
mögenmagmochtegemocht
müssenmussmusstegemusst
sollensollsolltegesollt
wollenwillwolltegewollt