Duyuru: Öğrencilerimiz için ders yazacak Almanca öğretmeni arıyoruz. Almanca öğretmeni olmak ister misiniz?Başvur
esakademi logosu

Almanca Kuvvetli Fiiller Çekimleri Detaylı Anlatım

Zayıf fiiller çekimlenirken köklerinde hiçbir değişiklik olmaz. Kuvvetli fiiller ise çekimlenirken fiil kökünde bazı değişiklikler olur. Bu değişikliğin bir kuralı yoktur. Her fiil farklı değişiklikler gösterebilir. O nedenle kuvvetli fiilleri tek tek öğrenmek zorundayız. Bir fiilin kuvvetli olup olmadığını anlamak için fiili er/sie/es/du şahıs zamirlerine göre çekimleriz, eğer fiil kökünde bir değişiklik oluyorsa  kuvvetlidir.

Almanca fiilin kökünü bulmak için -en takısını atarız. Gehen, geh(kök), -en(ek) = gitmek, git(kök), -mek(ek)

z.B.:

sprechen:

Er spricht, sie spricht, es spricht, du sprichst. Fiil kökünde değişiklik var, o yüzden “sprechen” fiili kuvvetli(düzensiz) bir fiildir.

sagen:

Er sagt, sie sagt, es sagt, du sagst. Fiil kökünde hiç bir değişiklik yok, öyleyse “sagen” fiili zayıf(düzenli) fiildir.

Kuvvetli Fiillerin Çekimi Aşağıdaki Gibidir.

Kökünde değişiklik olan tüm fiilller kuvvetlidir.

Tabloda gösterildiği gibi bir fiil her kipte değişikliğe uğramaz. Örneğin kommen ve fahren fiillerinin 3. halleri gekommen, gefahren.

Kuvvetli fiillerin bir çoğu şimdiki zamanın 2. ve 3. tekil şahıs çekiminde, örneğin fährt, spricht şeklinde çekimlenirken, bir çoğunun şimdiki zaman çekiminde kökde değişiklik olmaz. zB.: geht, trinkt

Alman dilinde kuvvetli fiillerin ortak noktası fiillerin geçmiş zaman kipinde hepsinin kökünde değişiklik olması ve tüm kuvvetli fiillerin 3. halinde -en takısını almasıdır.

z.B.: gesprochen, gefahren

Kuvvetli fiillerin geçmiş zaman formundaki değişikliğin bir kuralı olmadığı için bu fiilleri tekrar tekrar okuyup ezberleyerek ya da sözlüklere göz atarak öğrenmeliyiz. Kuvvetli fiillerin bir listesini buradan indirebilirsiniz. Artık günümüzde Alman diline kuvvetli fiiller eklenmiyor. Aslında yıllardan beri bazı kuvvetli fiiller zayıf fiile dönüşüyor. Bu gün bir çok kuvvetli fiil zayıf fiil olmuş durumda.

Düzensiz(Kuvvetli) Fiillerin Tüm Zamanlarda ve Tüm Şahıslarla Çekimi

Aktiv Form

1. Örnek: schreiben – schrieb – geschrieben (Fiil kökü: -schreib- / -schrieb- )

PERSON PRÄSENS PRÄTERITUM
Ich schreibe schrieb
Du schreibst schriebst
Er / Sie / Es schreibt schrieb
Wir schreiben schrieben
Ihr schreibt schriebt
Sie schreiben schrieben
PERSON PERFEKT PLUSQUAMPERFEKT
Ich habe geschrieben hatte geschrieben
Du hast geschrieben hattest geschrieben
Er / Sie / Es hat geschrieben hatte geschrieben
Wir haben geschrieben hatten geschrieben
Ihr habt geschrieben hattet geschrieben
Sie haben geschrieben hatten geschrieben
PERSON FUTUR I FUTUR II
Ich werde schreiben werde geschrieben haben
Du wirst schreiben wirst geschrieben haben
Er / Sie / Es wird schreiben wird geschrieben haben
Wir werden schreiben werden geschrieben haben
Ihr werdet schreiben werdet geschrieben haben
Sie werden schreiben werden geschrieben haben
Dikkat: Präsens  ve Präteritum zamanda cümle kurarken: fiil kökü + şahıs ekiPerfekt ve Plusquamperfekt zamandaŞahıslara göre çekimlenmiş “haben” yardımcı fiili + “ge” + fiil kök + “en“(fiilin 3ncü hali). 

Futur 1‘ de cümle kurarken: Şahıslara göre çekimlenmiş “werden” yardımcı fiili + mastar fiil (z.B: gehen)

Futur 2: Şahıslara göre çekimlenmiş “werden” yardımcı fiili + Fiilin 3ncü hali + Mastar halinde “haben”
Formül çerçevesinde cümle kurulur.

Aşağıdaki fiiller de benzer şekilde çekimlenir:

fliegen – flog – geflogen | glimmen – glomm – geglommen |  meiden – mied – gemieden |  saufen – soff – gesoffen |  lügen – log – gelogen |  schwören schwor – geschworen |  gären – gor – gegoren | quellen – quoll – gequollen |

Tüm kuvvetli fiillerin Präteritum ve  Partizip Perfekt(fiilin 3ncü hali) çekiminde kökte eşit bir  sessiz harf(ler) vardır.

2. Örnek: rufen – rief – gerufen (kök: -ruf- / -rief- )

PERSON PRÄSENS PRÄTERITUM
Ich rufe rief
Du rufst riefst
Er / Sie / Es ruft rief
Wir rufen riefen
Ihr ruft rieft
Sie rufen riefen
PERSON PERFEKT PLUSQUAMPERFEKT
Ich habe gerufen hatte gerufen
Du hast gerufen hattest gerufen
Er / Sie / Es hat gerufen hatte gerufen
Wir haben gerufen hatten gerufen
Ihr habt gerufen hattet gerufen
Sie haben gerufen hatten gerufen
PERSON FUTUR I FUTUR II
Ich werde rufen werde gerufen haben
Du wirst rufen wirst gerufen haben
Er / Sie / Es wird rufen wird gerufen haben
Wir werden rufen werden gerufen haben
Ihr werdet rufen werdet gerufen haben
Sie werden rufen werden gerufen haben

Dikkat: Präsens ve Präteritum zamanda cümle kurarken: fiil kökü + şahıs eki

Perfekt ve Plusquamperfekt zamandaŞahıslara göre çekimlenmiş “haben” yardımcı fiili + Partizip Perfekt(fiilin 3ncü hali).

Futur 1‘ de cümle kurarken: Şahıslara göre çekimlenmiş “werden” yardımcı fiili + mastar fiil (z.B: gehen)

Futur 2: Şahıslara göre çekimlenmiş “werden” yardımcı fiili + Fiilin 3ncü hali + mastar halinde “haben”

Formül çerçevesinde cümle kurulur.

Aşağıdaki fiiller de benzer şekilde çekimlenir:

fahren – fuhr – gefahren | fangen – fing – gefangen | raten – riet – geraten | kommen – kam – gekommen | stoßen – stieß – gestoßen | laufen – lief – gelaufen | heißen – hieß – geheißen

Tüm kuvvetli fiillerin Präsens ve  Partizip Perfekt(fiilin 3ncü hali) çekiminde kökte eşit bir  sessiz harf(ler) vardır.

3. örnek: bitten – bat – gebeten (kök: -bitt- / -bat- / -bet- )

PERSON PRÄSENS PRÄTERITUM
Ich bitte bat
Du bittest batest
Er / Sie / Es bittet bat
Wir bitten baten
Ihr bittet batet
Sie bitten baten
PERSON PERFEKT PLUSQUAMPERFEKT
Ich habe gebeten hatte gebeten
Du hast gebeten hattest gebeten
Er / Sie / Es hat gebeten hatte gebeten
Wir haben gebeten hatten gebeten
Ihr habt gebeten hattet gebeten
Sie haben gebeten hatten gebeten
PERSON FUTUR I FUTUR II
Ich werde bitten werde gebeten haben
Du wirst bitten wirst gebeten haben
Er / Sie / Es wird bitten wird gebeten haben
Wir werden bitten werden gebeten haben
Ihr werdet bitten werdet gebeten haben
Sie werden bitten werden gebeten haben

Dikkat: Präsens ve Präteritum zamanda cümle kurarken: Fiil kökü + şahıs eki

Perfekt ve Plusquamperfekt: Şahıslara göre çekimlenmiş “haben” yardımcı fiili + Partizip Perfekt(fiilin 3ncü hali).

Futur 1‘ de cümle kurarken: Şahıslara göre çekimlenmiş “werden” yardımcı fiili + mastar fiil (z.B: gehen)

Furur 2: Şahıslara göre çekimlenmiş “werden” yardımcı fiili + Partizip Perfekt(fiilin 3ncü hali) +  “haben” ya da “sein” yardımcı fiili.

Aşağıdaki fiiller de benzer şekilde çekimlenir:

schwimmem – schwamm – geschwommen | schwinden – schwand – geschwunden  | liegen – lag – gelegen  | helfen – half – geholfen  | gebären – gebar – geboren  | hängen – hing – gehangen

Tüm kuvvetli fiillerin Präsens, Präteritum ve Partizip Perfekt çekiminde kökte farklı sesli harf vardır.

Düzensiz Fiileri Tam Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz.

Yorumunuzu ekleyin