Duyuru: Öğrencilerimiz için ders yazacak Almanca öğretmeni arıyoruz. Almanca öğretmeni olmak ister misiniz?Başvur
esakademi logosu

“weil”, “da”,”wegen” ve “denn” kelimeleri arasında ne fark var

“weil”, “da”,”wegen” ve “denn” kelimeleri arasında ne fark var

Bu dört kelime de bağlaçtır, ana cümlede gerçekleşen eylemin yan cümlede nedenini, sebebini bildirirler.
Aralarındaki fark aşağıdaki gibidir:

Da:
yaklaşık olarak “weil” ile aynı anlama gelir, Türkçede ” –dığı için” demektir
” Sie kann ihn morgen nicht treffen, da sie viel zu tun hat.”
Çok işi olduğu için yarın onunla buluşamaz

Weil :
“çünkü” anlamına gelir ve “da” ile yer değiştirilebilir.
“Sie kann ihn morgen nicht treffen, weil sie viel zu tun hat.”
!!!“weil” bir soruya cevap verirken kullanılır, “da” ise öncesinden bir soru olmadan ve bir şeyi açıklarken kullanılır.

Denn:
çünkü anlamına gelir “denn” “weil” ve “da” ile yerine kullanılabilir, ancak yan cümlede öğelerin yeri değişir.
” Sie kann ihn morgen nicht treffen, denn sie hat viel zu tun.”
Weil ve da ile cümle kurarken fiil cümlenin sonuna gider, ancak denn ile cümle kurarken fiil özneden hemen sonra gelir, kısaca öğe dizilişinde bir değişiklik olmaz.

Weil/da + Özne +Diğer Öğeler + Fiil
“weil ” ve “da” kullanılıyorsa: weil (da)sie viel zu tun hat
“denn” kullanılıyorsa: denn sie hat viel zu tun

Wegen:
“- in yüzünden” anlamına gelir

“wegen” bir neden veya sebep bildirmesine rağmen diğer kelimelerle yer değiştiremez. Aynı anlama gelen cümleyi farklı şekilde söylemek için kullanabilirsiniz, ama yan cümlenin öğe dizilişi değişir.
Sie kann ihn morgen nicht treffen wegen ihrer Beschäftigungen.
Eğer “wegen” kullanılıcaksa iddianın sebebi de ana cümlede belirtilmelidir. Ancak “wegen” kelimesinden sonra gelen isim dativ(ismin –e hali) veya genitiv(ismin –in hali) halde olmalıdır.

Başka bir örnek:
Er lernt Deutsch , weil er in Deutschland leben will.
Er lernt Deutsch, da er in Deutschland leben will.
Er lernt Deutsch, denn er will in Deutschland leben.
Er lernt Deutsch wegen seiner Absicht ( seines Wunsches) in Deutschland zu leben.

Yorumunuzu ekleyin