2 Adet Almanca Kitabı Youtube kanalımıza abone olan herkese hediye Detaylı bilgi

ALMANCADA ARTİKELLER KONUSU DETAYLI ANLATIM


ARTİKELLER(Die Artikel)

Almancada 3 tane artikel bulunur(der, die, das). Her ismin kendine ait bir artikeli vardır. Bu artikellerin bir ismin önünde bulunması o ismi bilinen(belirli) kılar d.h. das Auto, der Mann. Almanca artikelleri cinsiyet konusu değil gramer konusu olarak görür. Şimdi bu artikeller neler inceleyelim:

“der” Artikeli

Bu artikelin hangi tür isimlere ait olduğunu anlamak için bir deyim oluşturalım “er kişi der kişidir ya da erkek adam der olur” bu uydurduğumuz deyimlerden anlayacağınız üzere der artikeli maskulin isimlerin önünde bulunur.
“die”  Artikeli

Bu artikel dişil(feminin) isimlerin önünde bulunur.

“das” Artikeli

Bu artikel neutral isimlerin önünde bulunur. “das” artikeli canlı varlıkların dışında kalan nesnelerin artikeli olarak da bilinir.Çünkü sadece nesnelerin cinsiyeti olmaz. Almanlara göre bir kız çocuğu bile cinsiyetsizdir das Mädchen. Eski alman dilinde varlıkların cinsiyetleri artikellerle kesin olarak belirtilse de günümüzde o kadar önemli değildir. Günümüzde isimlere artikeller rastgele veriliyor, ama eskiden bir isme artikel verilirken ismin taşıdığı anlam dikkate alınırdı. Almancada güneş kadına, ay adama benzetilir.Güneş tıpkı bir kadın gibi hayat veren mutluluk veren bir dişi olarak görülür bu yüzden die Sonne’dir.Ay solgun yüzlü,hayattan bezmiş evini ve ailesini ihmal eden bir adama benzetilir bu yüzden der Mond’dur.

Belirli ve Belirsiz Artikeller

singularmaskulinneutralfeminin
bestimmtder Lehrerdas Heftdie Regel
unbestimmtkein Lehrerein Hefteine Regel
unbestimmt negativkein Lehrerkein Heftkeine Regel

Yukardaki tabloda singular isimlerin belirli ve belirsiz durumlarını gösterdik.

Almanca belirsiz çoğul isimlerin önünde “ein” belirsiz artikeli bulunmaz. Çünkü “ein” anlam olarak teklik ifade eder. Buna karşın “ein” artikelinin olumsuzu durumundaki “kein” artikeli çoğul isimlerle beraber kullanılabilir. Aşağıdaki tabloyu inceleyeniz.

plural
bestimmtdieLehrer, Hefte, Regeln
unbestimmtØ (artikel yok)Lehrer, Hefte, Regeln
unbestimmt negativkeineLehrer, Hefte, Regeln

Bir ismin artikelinin ne olduğunu ancak o ismi artikeliyle birlikte öğrenerek bilebiliriz ama yine de bazı isimlerin artikelini isimlerin yapısından anlamak mümkündür.

İsimlerin artikelini tahmin etmek için ipucu:

  • Sonu –ung ile biten bütün isimlerin artikeli “die” olur.

z.B.: die Zeitung, die Übung.

  • Sonu –or ile biten bütün isimlerin artikeli her zaman “der” olur.

z.B.: der Senator, der Dictator

  • Sonu –chen ile biten bütün isimlerin artikeli her zaman neutral(cinsiyetsiz) “das” olur.

z.B.: das Mädchen, das Brötchen. eki

–chen bir kelimeye –cık ile küçültme anlamı katar. “das Brötchen=Ekmekcik

Bu şekilde daha bir çok ismin artikelini son ekinden tahmin edebiliriz:

maskulin(der): -or, -ling, -(i)ismus, -ig

feminin(die): -ung, -keit, -schaft, -(i)tät, -ik, -tion, -heit, -ei

neutral(das): -chen, -ma, -um, -ment, -lein, -tum

Doğrusunu söylemek gerekirse bunları bu şekilde hatırlamak çok zordur, bu zorluğu eklerin yerlerini değiştirip onları  tek bir kelimeymiş gibi okuyarak aşabiliriz. Sizler için bu ekleri tek bir kelime haline getirmeye çalıştık.

Artikeli

 “der” olanlar için: der Ig-ling-or-(i)smus

“die” olanlar için: die Heit-ung-keit-ei-schaft-tion-(i)tät-ik
“das” olanlar için: das Tum-chen-ma-ment-um-lein

Önceki

Almanca’da Fiiller ve Fiil Çekimleri Zayıf Fiiller

Sonraki

Almanca Kuvvetli Fiiller Çekimleri Detaylı Anlatım

Yorumunuzu ekleyin

Email aboneliği

Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin