der Akkusativ(der Wenfall)

Der Akkusativ(der wenfall)

Türkçe ismin halleri neler bir hatırlayalım: yalın hal,-i hali, e-hali ve son olarak –in hali. Almanca’da da aynı şekilde ismin halleri var. Bunlar: der Nominativ, der Akkusativ,der Dativ ve der Genitiv.Diğer durumları sonraki dersimizde öğreneceğiz ama biz bu derste akkusativ duruma odaklanacağız.Der Akkusativ denildiğinde aklınıza yönelme ve gösterme hali gelsin. Akkusativ nereye(wohin), ne(was) ve kimi(wen).

Wohin gehst du?(nereye gidiyorsun?)
– Ich gehe in das (ins)Kino.(Sinemaya gidiyorum.)

-Wen liebst du am meisten? (en çok kimi seviyorsun?)
-Ich liebe meinen Hund am meisten. (en çok köpeğimi seviyorum.)

was machst du gerade? (şu an ne yapıyorsun?)
-Ich lese ein Buch von Franz Kafta? (Franz Kafka’nın bir kitabını okuyorum.)

Akkusativ aktif bir cümlenin dolaysız nesnesidir, yani cümlede yapılan işten doğrudan etkilenir.  “der “ ve “ein” akkusativ durumda “den/einen” şeklini alır. Akkusativ hal sadece eril cinste(maskulin genus) değişikliğe uğradığı için öğrenmesi çok kolaydır.Dişil(feminin),cinsiyetsiz( neutral) ve çoğul(plural) için endişelenmenize gerek yok.

Er(o,eril) zamiri akkusativ durumda ihn(onu) şeklini alır.

Der Hund beißt den Mann. Köpek adamı ısırıyor.
Er beißt ihn. o (köpek)  onu (adamı) ısırıyor.
Den Mann beißt der Hund.  Adamı köpek ısırıyor.
Beißt der Hund den Mann? Köpek  adamı ısırıyor mu?
Beißt den Mann der Hund? Köpek adamı ısırıyo mu?

Dolaysız nesne geçişli fiillerin yaptığı eylemi üzerine alır.Yukardaki örnekte adam eylemden etkilenendir,eylemi yapan değildir.Oysa tüm eylemi yapan  köpektir. Birkaç geçişli fiillere daha örnek verelim: kaufen ; bir şey satın aldığınızda nesnenin üzerine giden siz oluyorsunuz ve satın aldığınz nesne sizin kaufen(satın almak)  eyleminizden etkileniyor.Haben(bir şeye sahip olmak); bir şey dolaysız nesnedir. Kişi nesneye etki eden durumundadır.

bestimmter Artikel

Fall

(Durum)

Mask.

Fem.

Neu.

Plur.

Nom

der

die

das

die

Akk

den

die

das

die

den Bleistift
den Mann
den Wagen

den Präsidenten*
den Jungen*

*Not: Bazı isimler nominativ(yalın) durum hariç akkusativ ve diğer durumlarda ilaveten –en ya da –n eki alır.

Interrogativpronomen (kim? – kimi?)

Nom
(Menschen)

wer?
kim?

wer?
kim?

wer?
kim?

wer?
kim?

Akk
(Menschen)

wen?
kimi?

wen?
kimi?

wen?
kimi?

wen?
kimi?

unbestimmter Artikel (bir)

Fall
Durum

Masc.

Fem.

Neu.

Plur.

Nom

ein

eine

ein

keine*

Akk

einen

eine

ein

keine*

einen Bleistift
einen Mann
einen Wagen

einen Präsidenten**
einen Jungen**

*Not:  “keine” eine’nin olumsuzudur ve  çoğul şekli yoktur.Ama keine(hiç/yok) çoğul isimlerle beraber kullanılır.: “In Venedig gibt es keine Autos.” (Venedik’te hiç araba yok)
**Not:Bazı eril(maskulin) isimler nominativ durum hariç diğer durumlarda ayrıca bir –en ya da –e eki alır.

Bir  fiilin geçişli olup olmadığını anlamak için  nesne söylemeden cümleye başlayın, eğer kulağa acayip geliyorsa yada cümlenin sonuna bir nesne ekleme gereği duyuluyorsa muhtemelen fiilimiz geçişlidir. Mesela: Benim …var.(Ich habe…); O …satın aldı(er kaufte…).Her iki cümle “ne” sorusuna cevap verir. Senin ne var? Ne satın aldın?  Yada her ne ise, hepsi dolaysız nesnedir ve Almancada  akkusativ durumdadır.

Diğer taraftan eğer bunu uyumak, ölmek ya da dans etmek gibi geçişsiz bir fiille yaparsanız, cümleyi dolaysız nesne ile tamamlamak gerekmez.Bir şeyi uyuyamazsınız, ölemezsiniz ya da dans edemezsiniz. Almanca’da geçişsiz fiillerle ilgili ipucu: sein yardımcı fiilini alan bütün fiiller geçişsizdir.Başka bir ipucu: hem sahip olmak anlamındaki “haben” hem de yardımcı fiil anlamındaki “haben”  akkusativ durum gerektirir,artı geçişli fiiller haben ile kullanılır.Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Ich habe einen roten Wagen gekauft.(Ben kırmızı bir araba satn aldım.) , o zaman benim artık:

Ich habe einen Wagen.(Benim bir arabam var.)

İlk cümlede kullanılan haben yardımcı fiil olan, ikinci cümlede kullanılan ise asıl fiil olan haben’dır.Sahip olmak anlamında kullanılan haben cümlenin asıl fiilidir.

Almanca’da bazı fiiller hem geçişli hem de geçişsiz olabilir ama bilmeniz gereken eğer dolaysız bir nesne varsa akkusativ kullanım gerekecek demektir.Bu tür fiilleri cümle içinde kullanırken cümlenin nesnesi var mı yok mu ona bakarız.Eğer varsa “haben” ile yoksa “sein” ile cümleyi kurarız. Almanca akkusativ durum der Wenfall , der’i den’e dönüştürür.Akkusativ soru kelimesi wen(kimi): Wen hast du Gestern gesehen?(dün kimi gördün)

Önceki

Almanca zamirler ben-sen-o ve diğerleri

Sonraki

2013 KPSS ÖABT ALMANCA pdf indir

  • Email aboneliği

    Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin