Duyuru: Öğrencilerimiz için ders yazacak Almanca öğretmeni arıyoruz. Almanca öğretmeni olmak ister misiniz?Başvur
esakademi logosu

PERFEKT UND PRÄTERITUM

INHALTSVERZEICHNIS

1) Perfekt Zamanın Kullanımı

2) Perfekt Zamanda Ana ve Yardımcı Fiillerin Çekimlenmesi

3) Präteritum Zamanın Kullanımı

4) Präteritum Zamanda Ana ve Yardımcı Fiilerin Çekimlenmesi

5) Örnek Cümleler

6) Alıştırmalar

Kaynak: studyflix

Almanca’da zaman ifadesi olarak kullanılan Perfekt ve Präteritum, geçmiş zamanları ifade etmek için kullanılır. Fakat bu iki zamanın kullanım alanları ve kuralları birbirinden farklıdır. Genel olarak, Perfekt zamanı günlük iletişimde daha yaygın ve anlaşılır bir seçenektir. Präteritum ise daha resmi ve yazılı metinlerde tercih edilen bir zaman biçimidir. Gelin beraber detaylı inceleyelim:

1) Perfekt Zamanın Kullanımı

Perfekt zaman, Türkçe’de –di’li geçmiş zamanla aynı anlamı taşır. Geçmişteki olayları veya durumları ifade etmek için kullanılır. Almanca’da daha çok konuşma dilinde, günlük iletişimde kullanılır.

Perfekt, yardımcı fiiller olan “haben” (sahip olmak) veya “sein” (olmak) kullanılarak cümle oluşturulur.

>”sein” yardımcı fiili özellikle hareket, değişim veya durum değişikliklerinde kullanılır.

Yapı olarak kullanımı şu şekildedir: Subjekt(özne) + haben/sein + Partizip II (fiilin 3.hali)

2) Perfekt Zamanda Ana ve Yardımcı Fiillerin Çekimlenmesi

Almancada Perfekt cümle kurarken yardımcı fiiller “haben” veya “sein” ile ana fiilin geçmiş zaman (Partizip II) biçimini kullanıyoruz.

Hangi yardımcı fiili kullanmanız gerektiği kullanılan ana fiilin geçişli (bir nesne gerektiren) veya geçişsiz (bir nesne gerektirmeyen) olmasına bağlıdır.

İşte Perfekt zamanında ana ve yardımcı fiillerin çekimlenmesi:

Yardımcı fiil olarak “haben” kullanımı

 • Ana fiil geçişli (bir nesneye sahipse):Örnek: Ich habe das Buch gelesen. (Ben kitabı okudum.)Özne (Ich) + yardımcı fiil (habe) + nesne (das Buch) + ana fiilin Partizip II hali (gelesen)

  1. Ana fiil geçişsiz (bir nesneye sahip değilse):Örnek: Er hat geschlafen. (O uyudu.)

Özne (Er) + yardımcı fiil (hat) + ana fiilin Partizip II hali (geschlafen)

Yardımcı fiil olarak “sein” kullanımı

Özne (Sie) + yardımcı fiil (ist) + ana fiilin Partizip II hali (gelaufen)

Özne (Sie) + yardımcı fiil (ist) + ana fiilin Partizip II hali (geschwommen)

3) Präteritum Zamanın Kullanımı

Almancada Präteritum geçmiş zaman anlamına gelen bir zaman biçimidir ve özellikle yazılı metinlerde, gazete haberlerinde, edebi eserlerde ve resmi yazışmalarda kullanılır.

Präteritum genellikle günlük konuşma dilinde kullanılmaz ve yerine Perfekt tercih edilir. Präteritum çekim düzensizdir ve fiil köklerine bağlı olarak çekimleme değişebilir.

4) Präteritum Zamanda Ana ve Yardımcı Fiillerin Çekimlenmesi

4.1 Ana Fiiller (Schwache Verben)

Almancada “schwache Verben” olarak adlandırılan ana fiiller (zayıf fiiller) Präteritum zamanda düzenli bir şekilde çekilir. Genellikle -te veya -ete ile biten kök fiillere sahiptirler. Fiilin sonundaki -te ekini ekleyerek Präteritum zamanda çekimlerini oluşturabiliriz.

Örnek Fiil: machen (yapmak)

ich            machte
du             machtest
er/sie/es   machte
wir            machten
ihr             machtet
sie/Sie      machten

4.2 Yardımcı Fiiller (Starke Verben)

Almancada “starke Verben” olarak adlandırılan yardımcı fiiller (güçlü fiiller) Präteritum zamanda düzensiz bir şekilde çekimlenir. Bu fiillerin kökleri değişkenlik gösterir ve Präteritum çekimleri oldukça düzensizdir.

Örnek Fiil: sein (olmak)

ich             war
du             warst
er/sie/es   war
wir            waren
ihr             wart
sie/Sie      waren

5) Örnek Cümleler

 • Ich habe gestern Deutsch gelernt. (Dün Almanca öğrendim.)
 • Sie hat einen neuen Job gefunden. (O, yeni bir iş buldu.)
 • Wir sind gestern in die Stadt gegangen. (Dün şehre gittik.)
 • Ihr habt eure Hausaufgaben gemacht. (Siz ödevlerinizi yaptınız.)
 • Sie haben das Buch schon gelesen. (Onlar kitabı zaten okudular.)
 • Ich lernte Deutsch, als ich in Deutschland war. (Almanya’dayken Almanca öğrendim.)
 • Sie fand einen neuen Job. (O, yeni bir iş buldu.)
 • Wir gingen gestern in die Stadt. (Dün şehre gittik.)
 • Ihr machtet eure Hausaufgaben, als die Lehrerin kam. (Öğretmen geldiğinde ödevlerinizi yaptınız.)
 • Sie las das Buch. (Onlar kitabı okudular.)

6) Alıştırmalar

 • Ich _______ (gehen) gestern ins Kino.
 • Sie _______ (kaufen) ein neues Auto.
 • Wir _______ (essen) in diesem Restaurant.
 • Ihr _______ (sehen) diesen Film schon.
 • Sie _______ (lernen) Deutsch seit einem Jahr.
 • Ich _______ (gehen) gestern in die Schule.
 • Er _______ (machen) seine Hausaufgaben gestern Abend.
 • Sie _______ (lesen) das Buch in einer Woche.
 • Wir _______ (trinken) gestern Kaffee zusammen.
 • Ihr _______ (sprechen) Deutsch im Urlaub.
Cevapları görüntülemek için buraya tıklayın -
Ich bin gestern ins Kino gegangen.
Sie haben ein neues Auto gekauft.
Wir haben in diesem Restaurant gegessen.
Ihr habt diesen Film schon gesehen.
Sie lernen Deutsch seit einem Jahr.
Normalde seit Praesens ile kullanılır. Ancak şöyle durumlarda Ich habe ihn seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. seit kullanabilirsin.
Ich ging gestern in die Schule.
Er machte seine Hausaufgaben gestern Abend.
Sie las das Buch in einer Woche.
Wir tranken gestern Kaffee zusammen.
Ihr spracht Deutsch im Urlaub.

Yorumunuzu ekleyin