A1-B2 arası Testler, alıştırmalar "Sorularla Almanca Öğreniyorum"incele
A1-B2 arası Testler, alıştırmalar "Sorularla Almanca Öğreniyorum"incele

Almanca’da Tekil ve Çoğul isimler

almanca-tekil-cogullarTEKİL ve ÇOĞUL İSİMLER(Singular und Plural von Nomen)

 Başlamadan önce…

Singular/Einzahl(Tekil isimler)

Adından da anlaşılacağı üzere tekil varlığı belirten ve karşılayan kelimelerdir.
z.B.:
— Ahmet hat ein Auto.(Ahmet’in bir arabası var)
Sein Haus ist sehr groß.(onun evi çok büyük)

Plural ( Mehrzahl )Çoğul isimler

Yapısında, anlamında birden çok varlığı andıran ve çokluk ya da çoğul eki almış kelimelerdir.

z.B.:
— Ahmet hat viele Autos.(Ahmet’in bir sürü arabaları var.)
Seine Autos sind sehr teuer.(Onun arabaları çok pahalı.)

Almanca tekil kelimelerin nasıl çoğul yapılacağına dair genel geçerli bir kural yoktur. Buna karşın bir çok kelimeyi çoğul yapmak için “(e)n” ya da “ e” kullanılır. Bir kısım kelimeler ise Umlaut “( ä / ö / ü )” alarak çoğul olur.

almanca-tekil-isimler

Die Pluralformen (Çoğul yapı)

Aşağıdaki çoğulları ayırdetmek kolaydır:
-er, -en, el, -chen, -lein ekleri ile biten maskulin(eril) ve neutral(cinsiyetsiz) isimler çoğulda hiçbir ek ya da takı almazlar. Bu tür kelimeleri çoğul yapmak için kelimenin başına “die” artikeleni koymak yeterlidir.

Maskuline Nomen(eril isimler) sesli harflerinin – a, o ve u – üzerine genelde bir Umlaut alır.

almancada-cogullar

Bir çok maskulin(eril) isimleri ve neutral(cinsiyetsiz) isimleri çoğul yapmak için ismin sonuna –e eki koyulur. Maskulin(eril) isimler çoğulda genelde Umlaut alır, aynı şekilde feminin(dişil) isimler de…

almanca-isimlerin-cogulu

n-Deklination çekimi  olan bütün eril isimler, bir çok dişil isimler, bir çok yabancı kökenli kelimeler bazı cinsiyetsiz(neutral) isimler gibi çoğulda sonlarına -(e)n takısını alırlar. Bu gruptaki isimler neredeyse her zaman Umlaut’ suz çoğul yapılır.
Örnekler:

almanca-cogullar-tekiller-1

Bir çok cinsiyetsiz(neutral) isimler, bazı eril(maskulin) isimler gibi çoğulda sonlarına –er takısını alır. Bu gruba giren isimlerin bir çoğu ayrıca sesli harflerinin -a, o, ve u- üzerine Umlaut alır.

Örnekler:

almanca-cogullar-tekiller-2

a, i, o, u  harfleri ile biten isimlerin çoğul yapılışı basitleştirilmiştir. Alman diline İngilizce’den giren yabancı kelimeler gibi a, i, o, u ile biten kelimelerin çoğul yapısı oldukça basittir. Bu tür kelimeler çoğulda sonlarına –s takısı alır.

Örnekler:

almanca-cogullar-tekiller-3

Sonu -nis  ve –in ile biten kelimeler:

Bu tür isimlerin çoğul yapılışı aşağıdaki gibidir
Örnekler:

almanca-cogullar-tekiller-4

Die Pluralformen bei Fremdwörtern (Yabancı kelimelerin çoğul yapılışı)

Yabancı kökenli kelimeler çoğulda orijinal eklerini korur, korumayanlar ise –en Almanca çoğul ekini alır. Seçtiğimiz bazı yabancı kökenli kelimelerin çoğul yapılışı aşağıdaki gibidir.

Pluralformen mit -en (-en eki ile çoğul yapmak)

almanca-cogullar-tekiller-5

Fremde Pluralendungen(Yabancı kökenli çoğul ekler)

almanca-cogullar-tekiller-6

Sadece Tekil ya da Çoğul Kullanımı Olan İsimler

Bazı isimler cümle içinde sadece ya çoğul ya da tekil olarak kullanılabilir.

Örnekler:

almanca-cogullar-tekiller-7

— Ich habe kein Geld. Peter hat keine Zeit. Die Lehrerin hat viel Geduld. …
— Meine Eltern sind nicht da. Die Ferien sind schön. Die Lebensmittel sind teuer. …

Pluralformen im Dativ (Dativ’de Çoğullar)

Aklında tut!

almanca-dativ-cogullar

Örnekler:
Mit den Jahren hat sich Rolf stark verändert.(Yıllar Rolf’u çok değiştirdi.)

bilgilen

— Die Eltern haben ihren Kindern zu Weihnachten Fahrräder geschenkt.(noelde ebeveynler çocuklarına bisiklet hediye ettiler.)
— Wie geht es deinen Freunden?(Arkadaşların nasıl?)
Seit Monaten hat es hier nicht mehr geregnet.(Aylardan beri buraya bir daha yağmur yağmadı.)
— Das Essen hat unseren Gästen sehr gut geschmeckt.(Misafirler yemeğin tadından memnun kaldılar.)

Schmecken hem geçişli hem de geçişsiz kullanımı olan bir fiildir.Yukardaki cümlede yemeğin tadına misafirler bakarken tadına bakılan yemektir.Yani eylemden etkilenen yemektir.Dolayısıyla bu cümlede schmecken geçişli fiil olarak kullanılmıştır ve cümleyi pasifleştirmiştir.Çünkü cümlenin “Yemeğin tadı misafirlerimiz tarafından çok beğenildi” anlamı da vardır.
istisna!

istisna

Eğer bir kelime –s eki ile çoğul yapılıyorsa…
z.B.:
— Mit diesen Fotos ist er weltberühmt geworden.(Bu fotoğraflarla o dünya çapında meşhur oldu.
— Bei den Omas ist es manchmal am schönsten.(Büyük anneler bazen en iyisidir.)
Bir isim zaten –n takısı ile bitiyorsa…

z.B.:
—  Jochen hat gestern nur mit einem hübschen Mädchen getanzt.(Jochen dün sadece bir güzel kızla dans etti.)
— Auf den Straßen ist man sich heute nicht mehr sicher.(Bugünlerde artık kimse caddelerde güvende değildir .)
Gelen Aramalar

karl-marks-kimdir

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller & Ruhr Üniversität – Bochum

Önceki

Almanca Birleşik İsimler ve Artikelleri

Sonraki

Der Akkusativ Akkusativ Yapı