Duyuru: Öğrencilerimiz için ders yazacak Almanca öğretmeni arıyoruz. Almanca öğretmeni olmak ister misiniz?Başvur
esakademi logosu

Der Akkusativ Akkusativ Yapı


Almanca Akkusativ yapı ismin -i halidir. Neyi ve kimi sorusuna cevap verir. Ich verstehe den Satz nicht.(Cümleyi anlamıyorum.) ,das Wort und die Regel.(Kelimeyi ve kuralı)

Er wiederholt einen Satz.(O bir cümleyi tekrarlıyor) , ein Wort und eine Regel. (bir kelimeyi ve bir kuralı)

Akkusativ yapıyı en çok  belirli artikellerle(bestimmt) kullanırız. Belirsiz artikellerin (ein, kein) ve şahıs zamirlerinin(personalpronomen), akkusativ kullanımları vardır ve bunların akkusativ yapılışı belirli artikeller gibidir.

Belirli artikellerin Akkusativ Formu

Belirli Artikeller

           

der

das

die

Nominativ(yalın hal) der das die
Akkusativ(-i hali) den das die
Dativ(bulunma hali) dem dem der
Genitiv(iyelik hali) des des der

Belirli artikellerin -“der” hariç- akkusativ formda bir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Der artikeli ise akkusativ formda “den” oluyor.

(1) Der Lehrer diktiert den Satz. (Öğretmen cümleyi yazdırıyor.) (2) Der Polizist warnt das Kind vor demVerkehr.(Polis çocuğu trafiğe karşı uyarıyor)

Artikeli das olan isimlerin ismin yalın hali ve -i halinde, artikeli değişmez.

z.B: das Kind (çocuk),das Kind (Çocuğu)

Aynı şekilde “die” artikelinin de akkusativ formunda değişiklik olmaz.

z.B: die Frau (Kadın), die Frau (kadını)

Belirli artikeller gibi belirsiz artikeller ve şahıs zamirleri de benzer yapıya sahiptir.

z.B: der Mann

kein Mann (hiç bir adam), keinen Mann (hiç bir adamı), keinem Mann (hiç bir adama), keines Mannes (hiç bir adamın)

ein Mann;

ein Mann (bir adam), einen Mann (bir adamı), einem Mann ( bir adama), eines Mannes (bir adamın)

mein Vater;

mein Vater (benim babam), meinen Vater (benim babamı), meinem Vater (benim babama), meines Vaters (Benim babamın)

Sadece Maskulin singular(eril tekil) yapının akkusativ formu vardır, diğer artikeller akkusativ formda değişikliğe uğramaz. Belirsiz artikeller (ein, kein) ve kişi zamirleri(personalpronomen) için de bu bir kuraldır.

 

Yorumunuzu ekleyin