Duyuru: Öğrencilerimiz için ders yazacak Almanca öğretmeni arıyoruz. Almanca öğretmeni olmak ister misiniz?Başvur
esakademi logosu

03/ Giriş Seviye Almanca Dersleri: İsimler ve Halleri

İsimlerin ilk harfi her zaman büyük yazılır. Bütün isimlerin cinsiyetlerine göre bir artikeli(tanımlık) vardır. Kadınlar her zaman “die”, erkekler her zaman “der”  ve nötr isimler her zaman “das” olur. İsimlerin artikelini bilmek için kesin bir yöntem bulunmaz. Bu yüzden her ismi artikeli ile birlikte öğrenmeliyiz. Artikel von Nomen

-ant, -ast, -ich, -ig, -ismus, -ling, -or ve -us ile biten isimler gibi erkek kişiler ve hayvanlar, mevsimler, aylar, günler “der” olur.

a, -anz, -ei, -enz, -heit, -ie, -ik, -in, -keit, -schaft, -sion, -sis, -tät, -tion, -ung ve -ur ile biten isimler gibi kadın kişiler ve hayvanlar, almanca nehirler ve sayılar “die” olur.

-chen, -icht, -il, -it, -lein, -ma, -ment, -tel, -tum, ve -um ile biten isimler gibi genç kişiler ve hayvanlar, metaller, kimyasal elementler, alfabenin harfleri, restoranlar, oteller, sinemalar, kıtalar, ülkeler ve iller “das” olur.

-al, -an, -ar, -ät, -ent, -ett, -ier, -iv, -o ve -on, as ile biten isimler; ge- önekine sahip birçok kelime; -nis ve -sal ile biten isimler de nötr olur.

İsimlerin Halleri

Almancada ismin 4 hali vardır.

Nominativ: Cümlenin öznesi(Yalın hal)
wer -> das Mädchen liest eine Zeitung

was -> das alte Auto fährt sehr langsam

Almanca cümlede özneyi(Nominativ) bulmak için was ve wer sorularını soruyoruz.


Akkusativ: İsmin -i hali
wen-> I sehe den Lehrer, was-> ich lese gerade ein Buch von Kafka

Almanca cümlede Nesneyi(Akkusativ) bulmak için was ve wen sorularını soruyoruz.


Dativ: İsmin -e ve -de hali

wo-> das Buch ist in dem Regal
wem-> wir geben es dem Lehrer

Almanca cümlede Dolaylı Nesneyi(Dativ) bulmak için wo ve wem sorularını soruyoruz.


Genitiv: ismin -in hali
der Unterricht des Lehrers ist eindeutig, der Kopf des Kindes ist ro

Artikeli “die” olan bir isimle Genitiv

Yukarıdaki örnek cümlelerde Artikeli “der” ve “das” olan isimlerle Genitiv oluşturduk. Bir ismin Artikeli die ise onun Genitiv biçimi şöyle olacak:

die Tasche, die Frau -> die Tasche der Frau

Almanca cümlede ismin -in halini(Genitiv) bulmak için wessen sorusunu soruyoruz.

Yukarıdaki örnekten anlaşılacağı üzere genitiv bir cümlenin öznesi olabilir. Ancak bilmen gereken şey şu: “genitiv tek başına duramaz”. Bu nedenle şöyle bir cümle: “ders öğretmenin” size tuhaf gelmesin. Çünkü her dil farklıdır ve her dilin kendi özellikleri vardır.Türkçede ismin -in hali başta bulunur fakat Almancada sonda bulunur.

Aşağıdaki durumları karşılaştırın

Türkçe-> Öğretmenin Dersi

Almanca -> Der Unterricht des Lehrers

Bochum Üniversitesi'nde Germanistik okudu. Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Almanca öğretmenliği mezunu. Çeşitli kurumlarda, Lise ve dengi okullarda Almanca derslerine girmektedir.

Yorumunuzu ekleyin