Duyuru: Öğrencilerimiz için ders yazacak Almanca öğretmeni arıyoruz. Almanca öğretmeni olmak ister misiniz?Başvur
esakademi logosu

04/ Artikeller ve İşaret Zamirleri

Belirli Artikeller

Almancada 3 tane belirli Artikel bulunur. Bunlar meşhur üçlü “der”, “die” ve “das” tanımlıklarıdır. Almanca bu üç artikeli konuşmak için kullanır, bunlar isimlerin önünde bulunur ve ismin hallerine göre çekimlenir. İngilizcede belirli artikel sadece bir tane “the” tanımlığı iken Almancada 3 tane vardır: “der”, “die”, “das”.

Notlar

❶ das ve die Artikellerinin Nom. ve Akk. durumları aynıdır.

z.B.: das Buch ist rot.(Kitap kırmızıdır.), ich lese das Buch.(Kitabı okuyorum.)

die Frau ist schön.(Kadın güzeldir.), ich kenne die Frau.(Kadını tanıyorum.)

❷ Nominativ ve Nötr isimlerin Genitiv hali aynıdır.

z.B.:  die Seite des Buches.(Kitabın sayfası), Geschichte des Computers(Bilgisayarın tarihi)

Bilgi:
Şu ya da şunlar anlamına gelen jener kelimesi günümüz Almancasında kullanılmaz. Ama bugün konuşulan Almancada belirli artikeller kullanılır.

jener yerine dort veya da belirli artikellerle vurgu amacıyla kullanılır. Ayrıca das evrensel bir işaret zamiridir ve çoğu zaman bir ismi belirli yapmaz.

z.B.: jener Student yerine der Student da veya der Student dort kullanılır.

Dikkat:
Yukarıdaki tabloda her kelimenin sonuna dikkat edin. Bunlar belirli artikel gibi davranırlar(der-die-das) ve belirli artikelin aldığı ekleri alırlar. Bu tür kelimelere Almancada der-Wörter diyoruz.

diğer der-kelimeleri şunlardır: jeder-her ve welcher-hangi. Mancher(birçoğu, bazı) ve solcher(böyle) kelimeleri de der-kelimeleridir, ama bunlar neredeyse her zaman çoğul isimlerle kullanılır.

Bochum Üniversitesi'nde Germanistik okudu. Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Almanca öğretmenliği mezunu. Çeşitli kurumlarda, Lise ve dengi okullarda Almanca derslerine girmektedir.

Yorumunuzu ekleyin