Duyuru: Öğrencilerimiz için ders yazacak Almanca öğretmeni arıyoruz. Almanca öğretmeni olmak ister misiniz?Başvur
esakademi logosu

Das Demonstrativpronomen “das” işaret zamiri

“Das” işaret zamiri olarak kullanıldığında “bu” ya da “bunlar” anlamını verir. Bu/Bunlar kim? , Bu/ Bunlar ne? gibi soruları “das” ile sorarız.

z.B: –Wer ist das?(Bu kim?) –Das ist Herr Müller.(Bu bay Müller.) “Bu kim?” ya da “Bunlar kim?” sorularını tek bir soru kalıbı “wer … das?” ile sorarız. O halde hem çoğul hem de tekil için “wer … das?” soru kalıbını kullanmak durumundayız.

wer ist das?=kim o?/bu kim? ,  wer sind das? = onlar kim?/bunlar kim?

was ist das? = bu ne? , was sind das? = bunlar ne?

Gramer olarak “wer” “was” tekil kullanımı vardır, yalın halde “was sind das? ya da “wer sind das?” olarak sormak yanlış olur. Ancak çoğul bir özne ile cümle içinde kullanabiliriz.

z.B: wer sind diese Leute?(Bu insanlar kim?) , was sind Primzahlen?([Kendinden başka sayıya tam] bölünemeyen sayılar nelerdir?)

daha fazla örnek…

Das ist mein Wagen.
Das sind meine Kinder.

Sonuç olarak “bunlar kim?” diye sormak yerine “bu insanlar kim?” diye sormak daha doğru olur.

Bunlar kim? anlamında “wer sind die?” soru kalıbını kullanırsak hafif aşağılayıcı, olumsuz bir durum ortaya çıkar. Bir gruba ya da kişilere “die” diye hitap edersek olumsuz bir durum söz konusudur. Grubun bizim grubun dışında kalan bir unsur olduğunu ima eder. Tanımadığımız, kim olduklarından emin olmadığımız kişiler hakkında “die” kullanmaktan kaçınmalıyız.

“wer sind sie” Onlar kim? anlamını verir, fakat “wer sind Sie?” siz kimsiniz? sorusu ile karıştırılabilir. Bu iki ayrım cümlenin içeriğinden anlaşılabilir.

z.B: “Da stehen einige Personen. Kennst du sie?  Wer sind sie?” (Orada bazı insanlar duruyor,onları tanıyor musun? kim onlar?)

” Da stehen einige Personen. Kennst du die? Wer sind die?”  aynı anlamı verir fakat “die” aradaki mesafeyi belirtir.

–“Das sind Fatma und Peter.”(Bunlar Fatma ve Peter.)

–“Wer sind die?”  bu cümlede “die” şaşkınlık, şaşırma durumu belirtir.

Hem çoğul hem tekil için “Das”

“–Das ist ein Buch.”(Bu bir kitap) –Das sind die Bücher von Peter.(Bunlar Peter’ın kitapları.)

 

Yorumunuzu ekleyin