Duyuru: Öğrencilerimiz için ders yazacak Almanca öğretmeni arıyoruz. Almanca öğretmeni olmak ister misiniz?Başvur
esakademi logosu

Almancada çok sık kullanılan edatlar

in

Dışardan içeriye doğru yönelmeyi belirtir. Farklı durumlarda “wo” ve “wohin” sorularına cevap verir. “Das” artikeli ile beraber akkusativ(wohin) formda “ins” şeklini alır. “der” ve “das” artikeli ile beraber dativ(wo) formda “im” şeklini alır.

z.B.: Heute Abend gehen wir ins Kino.(Bu akşam sinemaya gidiyoruz)

das Kino:
-wohin?
-ins Kino

Ahmet ist jetzt im Kino.(Ahmet şimdi sinemada.)

das Kino:
–wo?
— im Kino.

Um wieviel Uhr sind wir in İstanbul? (Saat kaçta İstanbul’dayız.)
–wo?
–in İstanbul

Was kostet eine Stange Zigaretten in Frankfurt? (Bir karton sigara Frankfurt’ta kaç para?)
–wo?
–in Frankfurt

“in” edatının kullanıldığı diğer yerler

» in edatı yönelme halinde kıta, ülke, köy ve şehirlerle kullanılır

z.B.: Ich fliege um 8.00 Uhr in die Türkei. (Saat sekizde Türkiye’ye uçuyorum.)
–wohin?
–in die Türkei

Meine Großeltern sind in der Turkei, sie wohnen in Eskişehir. (Dedemgiller Türkiye’de, onlar Eskişehir’de oturuyor.)
–wo?
— in der Türkei

» Belirli artikeli olan ülkelerle “in”

Bazı ülkelerin belirli artikeli olmasına rağmen bazı ülkeler artikelsizdir. Bu durumda artikeli olan ülkelere “wohin” ile yönelme halinde “in” kullanırız, ancak artikeli olmayanlarla “nach” kullanırız.

z.B.:
Ich fahre in die Türkei. (Türkiye’ye gidiyorum.)
Ich fahre in den Irak. (Irak’a gidiyorum.)

!!ANCAK

Ich fahre nach Frankreich.(Fransa’ya gidiyorum.)
Ich fliege nach Italien.(İtalya’ya gidiyorum.)

»in der Schachtel

Zaman, nesne, mekan, durum bildiren cümlelerle “in” kullanılır.

Tomas soll um 07.00 Uhr in der Schule sein.(Tomas saat yedide okulda olmalı.)

Das Baby ist in der Schachtel.(Bebek kutunun içinde.)

Das Essen wird in 6 Minuten fertig sein.(Yemek 6 dakika içinde hazır olacak.)

Mein Bruder kann in 5 Minuten für die Schule fertig sein.(Erkek kardeşim 5 dakika içinde okula hazır olabiliyor.)

Du lebst weiter in meinem Herzen.(Hala kalbimde yaşıyorsun.)

in einer Woche, in diesem Jahr  usw.

nach

Bir yerden başka bir yere yönelmeyi belirtir.”wohin” sorusuna cevap verir. Şehirler, kıtalar ve ülkelerle kullanılır.

z.B.: jedes Wochenende fahren wir nach Eskişehir, dort wohnen unsere Großeltern.(Her haftasonu Eskişehir’e gidiyoruz, dedemgil orda oturuyor.)

wir fahren im Sommer nach Antalya.(Yazın Antalya’ya gideriz.)

Ich muss jede Woche nach İstanbul fahren, dort wohnt meine Freundin.(Her hafta İstanbul’a gitmek zorundayım, kız arkadaşım orda oturuyor.)

nach Berlin fahren(Berlin’e seyahat etmek)

Der Wind weht von Osten nach Westen.(pusula: Rüzgar doğudan batıya esiyor.)

»Meiner Meinung nach

Bana göre, bence, benim fikrime göre gibi ifadelerle “nach” kullanılır.

z.B.: Meine Meinung nach ist es zu teuer.(Bence o çok pahalı.)

nach ihm ist seine Freundin nicht hübsch.(Ona göre kız arkadaşı güzel değil.) ,  Laufe ihm nach! (Ondan sonra git!)

»nach dem Frühstück

Bir olaydan, eylemden, aktiviteden sonra anlamını vermek için “nach” kullanılır.

Nach dem Frühstück im Hotel werden wir uns Abreise fertig machen und fahren nach Kumluca (Oteldeki kahvaltıdan sonra hareketimizi tamamlıyoruz ve kumlucaya gidiyoruz…)

bis

-e kadar; “bis” edatı bize -e kadar anlamını verir. Cümlede edat olarak kullanıldığında akkusativ nesne alır.

z.B.: Sie bleiben vom 19. Mai bis 6. Juni.(Onlar 19 Mayıs’tan Haziran’ın 6’sına kadar kalıyorlar.)

Wir fahren nur bis Köln.(Yalnızca Köln’e kadar gidiyoruz.)

bis heute=bu güne kadar; bis morgen=yarına kadar; bis jetzt=şu ana kadar; bis auf weiteres=yeni bildiriye kadar; bis auf Widerruf=şimdilik, iptal edilinceye kadar; von Montag bis Freitag=pazartesiden cumaya kadar.

über

Bir edattır. Hem akkusativ hem de dativ nesne alır. Akkusativ nesne aldığında “wohin” sorusuna dativ nesne aldığında “wo” sorusuna cevap verir. Daha iyi anlaşılması için über {prp; wo? +Dat.; wohin? +Akk.} kuralını akılda tutabiliriz. Über + den kısaca übern yazılabilir. Diğer kelimelerle birleşerek yeni anlamlar türetebilir.

» hinüber{zarf};öbür tarafa

z.B.: Ich ging hinüber, um ihn zu begrüßen.(Karşıya ona merhaba demek için gittim.)

Es gibt nur fünf Boote, einige werden also hinüberschwimmen müssen.(Sadece 5 bot var, o yüzden bazı insanlar karşıya yüzmeli.)

»herüber{zarf}; Bu tarafa

z.B.: Mein Cousin kommt nächste Woche aus Spanien herüber.(Kuzenim gelecek hafta İspanya’dan buraya geliyor.)

daha fazla örnek

Mir gegenüber war er immer freundlich.(Bana karşı her zaman kibardı.)

Die Bank ist gleich gegenüber von der Kirche.(Banka tam kilisenin karşısında.)

Ich sehe die Sterne über mir.(üstümdeki yıldızları görüyorum.)

Das Buch ist über dem Tisch.(Kitap masanın üzerinde.) ==> wo?

Ich lasse das Buch über den Tisch.(Kitabı masanın izerine bırakıyorum.) ==>wohin?

Ich denke oft über das Buch von Stephen King „The Green Mile“ nach.(Sık sık Stephen King’in “The Green Mile” adlı kitabı hakkında kafa yoruyorum.)

»von…über…nach…

z.B.: wir werden von İzmir über Antalya nach Ankara oder İstanbul reisen.(İzmir’den hareket edip,Antalya üzerinden Ankara ya da İstanbul’a seyahat edeceğiz.)

von

edat(prp) olarak kullanımı ==> -in

eine Kreation von Johann Sebastian Bach.(Johann Sebastian Bach’ın bir eseri) , ein Gedicht von Goethe. (Goethe’nin bir şiiri.) , ein Stück vom Kuchen. (bir parça kek) , von bester Qualität. (en kalitelisi) , ein Freund von ihm. (onun bir arkadaşı) , südlich von Ankara. (Ankara’nın güneyi.)

von {prp; +Dat.}

“von” edatından sonra bir isim gelirse, ismin artikeli Dativ olur.

z.B.: vom (= von dem) Morgen bis zum Abend. (Sabahtan akşama kadar.) , von A bis Z. (A’dan Z’ye.) , von jetzt an(bundan sonra, artık)

Bir film, kitap oyun vs. ile ilgili olarak yazarını belirtirken İngilizce’de “by” kullanılır.Bunun Almanca karşılığı “von” dur.

z.B.: Ich habe ein Buch geschrieben. (Ben bir kitap yazdım.) Das Buch wurde von mir geschrieben/Das Buch ist von mir geschrieben worden. (Kitap benim tarafımdan yazıldı.)

özet olarak “von“:

  • tarafından(yazar),
  • -den(bir yerden)
  • -in (birinin/bir şeyin) aitlik anlamlarını vermek için kullanılır.

aus oder von?

aus: dativ edat olan aus birinin ırkını ya da nereli olduğunu vurgulamak için kullanılır.

z.B.: ich komme aus Deutschland.(Ben Almanya’lıyım.)

herhangi bir ürünün tamamının ya da parçalarının hangi ülkelerde üretildiğini belirtmek için “aus” kullanırız.

z.B.: Der Computer ist aus Japan, aber der Monitor ist aus Taiwan. (Bilgisayar Japon malı, fakat monitör Tayvan’da üretiliyor.)

  • kapalı bir alandan(oda, bina vs.) geliniyorsa ya da kapalı bir kutu,kap ve çantadan bir şey çıkartılıyorsa “aus” kullanılır.

z.B.: Der Lehrer kommt jetzt aus dem Klassenzimmer.(Öğretmen şu an sınıftan geliyor.)

Frau Müller nimmt enen Dollar aus ihrer Tasche.(Bayan Müller çantasından 1 dolar çıkarıyor.)

von: Birinin ya da bir şeyin ayrılma noktasını ya da en bulunduğu mekanın belitmek için “von” kullanılır.

z.B.: Ahmet kommt von der Arbeit.(Ahmet iş yerinden geliyor.) Cümle Ahmet’in en son bulunduğu yeri vurgular.

Der Zug fährt in 10 minuten von İstanbul ab.(10 dakika içinde tren İstanbul’dan ayrılacak.)

Von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach Ankara ab?(Ankara’ya tren hangi perondan hareket edecek?)
von” edatının diğer özelliği ise aitlik bildirmesidir.

z.B.: Das Auto von Peter ist leider kaputt.(Peter’in arabası ne yazık ki bozuk.)

Almanca Video Dersler Burada

Bochum Üniversitesi'nde Germanistik okudu. Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Almanca öğretmenliği mezunu. Çeşitli kurumlarda, Lise ve dengi okullarda Almanca derslerine girmektedir.

Yorumunuzu ekleyin