2 Adet Almanca Kitabı Youtube kanalımıza abone olan herkese hediye Detaylı bilgi

Şimdiki zamanda fiiller

Was ist ein Verb?

Türkçeden bunu biliyoruz, fiil bir cümlede yapılan işi belirtir, daha doğrusu öznenin yaptığı işi demek istiyorum. Örneğin”ben sinemaya gidiyorum, Annem yaz tatili hakkında düşünüyor, onlar futbol oynuyor. Fiil aynı zamanda bir durum bile belirtir. Mesela “O çok kızgın.”,” O burada yaşıyor.”, “onlar beni seviyor.”

Türkçede fiiller

Dilimizde fiiller iki parçadan oluşur: “kök ve ek”. Köke şahıslara göre bilinen ekler gelir ve bu şekilde cümle oluşur. En basit bir cümle dahi bir yüklem ve bir özneden oluşur.Örneğin: “su akıyor.”

Almancada Fiiller

Neyseki Almancada da fiiller bir kök ve ekten oluşur, üstelik çekim kuralı Türkçe ile aynıdır. Fiilin kökünü alıyorsun, şahıs zamirlerine göre gerekli ekleri köke uyguluyorsun. Fiilin yalın haline mastar yani çekimlenmemiş, yani ek almamış fiil denir.

infinitiv                stamm                 tr.

kommen              komm                  gelmek

wohnen               wohn                   ikamet etmek

hören                   hör                       işitmek

Fiillerin şahıs zamirlerine göre çekim ekleri

komm-en

wohn-en

hör-en

ich (ben)

-e

komme

wohne

höre

du(sen, samimi)

-st

kommst

wohnst

hörst

er/sie/es(o)*

-t

kommt

wohnt

hört

Çoğul şahıs zamirleri

wir(biz)

-en

kommen

wohnen

hören

ihr(siz,çoğul)

-t

kommt

wohnt

hört

Sie(nazik hitap “siz”)

-en

kommen

wohnen

hören

sie(onlar)

-en

kommen

wohnen

hören

Ausführliche Übersicht

ich(ben)

Birinci tekil şahıs çekimi için köke: -e takısı eklenir.

Ich wohne in Frankfurt.
Ich spiele Gitarre.

Almancada resmi olmayan hitaplarda “du” kullanılır. Resmi hitaplarda ise “Sie” kullanmalıyız. “Sie” biçimine nazik hitap biçimi de denir.

Woher kommst du?                         _____________________________? (resmi olmayan)
Wo wohnst du?                                _____________________________ ? (resmi olmayan)
Woher kommen Sie?                       _____________________________? (resmi)
Wo wohnen Sie?                               _____________________________? (resmi)

er/sie/es (‘erkek: o’, ‘kız: o’, ‘cansız: o’)

Görüldüğü üzere Almancada 3 tane “o” zamiri vardır. Avrupa dillerinin çoğunda kural böyledir. Bu üç zamir için de köke -t ekleriz.

Er spielt Tennis.                    ___________________________.
Woher kommt sie?                ___________________________.
Es schneit.                              ___________________________.

wir (‘biz’)

Bu fiili çekimlemek oldukça kolaydır. Fiilin köküne -en ekleriz. Dikkat ettiyseniz bu durum zaten fiilin çekimlenmemiş halidir. Buna çoğul çekim diyoruz. Almancada fiiller “wir, sie ve Sie” için çoğul çekimlenir.


Wir wohnen in Köln. (Biz Köln’de oturuyoruz/yaşıyoruz.)
Wir lernen Deutsch.(Almanca öğreniyoruz.)

ihr/Sie (‘siz’)

Hem dilimizde hem Almancada iki tane “siz” vardır. Bunu ayırt etmenin kuralı oldukça basit. Eğer konuştuğunuz kişi aranızda resmiyet olan veya tanımadığınız biri ise bu nazik konuşacağınız anlamına gelir. Ama yok eğer hitap ettiğiniz kişiler sınıf, herkes gibi bir topluluk ise o zaman “ihr” kullanmalısınız.

Wo wohnt ihr?(siz[hepiniz] nerede oturuyorsunuz)? (resmi değil)
Was macht ihr hier?(Burada ne yapıyorsunuz)? (resmi değil)
Wo wohnen Sie?(Nerede yaşıyorsunuz)? (resmi)
Was machen Sie hier?(Burada ne yapıyorsunuz?) (resmi)

sie (‘onlar’)

Und woher kommen sie? Onlar nereden geliyorlar?
Jutta und Bernd – was machen sie? Onlar ne yapıyor?

Tekil(Singular)

1.Tekil şahıs.

2. Tekil şahıs.

3. Tekil şahıs eril

3. Tekil şahıs dişil

3. tekil şahıs cinsiyetsiz

ich

du

er

sie

es

mein

dein

sein

ihr

sein

mir

dir

ihm

ihr

ihm

mich

dich

ihn

sie

es

Plural(Çoğul)

1. Şahıs çğl.

2. Şahıs çğl.

3. Şahıs çğl.

wir

ihr

sie

unser

euer

ihrer

uns

euch

ihnen

uns

euch

sie

Almancada şimdiki zaman

Bu zamana Almancada Präsens(Gegenwart) denir.

Er trinkt Bier. O bira içer. veya  O bira içiyor.


Sie spielt Fußball. O futbol oynar. veya  O futbol oynuyor.

Görüldüğü üzere Präsens hem geniş zamanı hem şimdiki zamanı karşılıyor.

Kendini test et

Alıştırma 2.1

Listede verilen ekleri kullanarak şahıs zamirlerine göre fiilin alacağı ekleri yazın. İlki sizin için önceden yapılmıştır.
-en -en -e -st -t -en -en -t
ich             –e             wir      ____
du            ____           ihr      ____
Sie           ____           sie      ____
er/sie/es   ____

Alıştırma 2.2

Beispiel: kommen
→Woher _______ du? – Ich _______ aus Frankfurt.
 → Woher kommst du? – Ich komme aus Frankfurt.

1. wohnen  → Wo________ du? – Ich jetzt in Berlin.
2. studieren → Und was_______ du? – Ich________ Physik und Chemie.
3. hören  → Welche Musik__________ du? – Ich_________ gern klassische Musik.
4. lernen  → Welche Sprache________ du im Moment? – Ich________ Spanisch.
5. trinken → Was_________ du gern? – Ich__________ gern Kaffee.

Alıştırma 2.3

Eksik ekleri tamamlayın.
Örnek: Anna komm__ aus Wien.
 → Anna kommt aus Wien.
1. Ich heiß__ Ulrike.
2. Komm__ du wirklich aus London?
3. Peter wohn__ im Stadtzentrum.
4. Das ist Pia. Sie geh__ sehr gern ins Restaurant.
5. Wie heiß__ Sie?
6. Ich heiß__ Petra Schmidt.
7. Und was mach__ Sie beruflich?
8. Ich studier__ Physik.
9. Und woher komm__ ihr?
10. Was mach__ ihr hier?
11. Und wo wohn__ ihr?
12. Wir komm__ aus Deutschland.
13. Wir geh__ zu einem Fußballspiel.
14. Wir bleib__ drei Tage.
15. Sie (Pier und Jörg) lern__ Englisch.
16. Basel lieg__ in der Schweiz.
17. Komm__ ihr aus Freiburg?
18. Und woher komm__ du?

Alıştırma 2.4

Aşağıdaki cümleleri tercüme edin:
1. Berlin’de oturuyorum.
2. O bira içiyor.
3. O tenis oynuyor.
4. Carla ve Sophia futbol oynuyorlar.
5. Nerelisin?(du)
6. Nerede yaşıyorsun? (du)
7. Nerede yaşıyorsunuz? (ihr ve Sie)

Kontrol Listesi
1 Almanca fiillerin köklerini biliyor musunuz? 
2 Fiillerin tekil şahıs çekim ekleri neler? 
3 Çoğul çekim ekleri neler? 
4 Almancada kaç tane şimdiki zaman vardır. 
5 Çekimli fiil nedir tanımlayınız. 

Önceki

Genel Almanca Kursu

Sonraki

Als, wenn oder wann?

Email aboneliği

Esakademi.com'dan iyi ve güzel haberler almak için listeye mailinizi ekleyin