Tag Archives: almanca karışık fiiller

Almanca Karışık Fiiller

Bu fiiller hem zayıf fiillerin hem de kuvvetli fiillerin özelliklerini taşıdığı için bunlara karışık fiiller diyoruz. Fiilin 2nci ve 3ncü hallerinde (Geçmiş Zaman) zayıf fiiller -et ya da -(e)t takısını alır, zayıf fiilerin bu özelliği karışık fiiller için de geçerlidir. Karışık fiiller de tıpkı zayıf fiiller gibi partizip perfekt ve präteritum çekimlerde -et ya da […]

Almanca fiiller das German Verb

MASTAR HALİNDEKİ FİİLLER Almanca fiiller kök ve -en ekinden oluşur,-en ekine Türkçe’deki -mek, -mak ekine eşittir diyebiliriz.Bu fiillere şimdiki zaman mastarı da diyebiliriz.Ayrıca Alman Dili’nde -n, ern, eln ekleri ile biten bir çok kelime vardır. z.B: “sein, wandern, ändern,sammeln”. Alman Dili’nde şimdiki zaman mastarının dört hali vardır: z.B: Er wird sein Essen gegessen haben.(O yemeğini […]