Duyuru: Öğrencilerimiz için ders yazacak Almanca öğretmeni arıyoruz. Almanca öğretmeni olmak ister misiniz?Başvur
esakademi logosu

almanca zayıf(schwach) kuvvetli(stark) karışık(gemischt) fiiller

almanca zayıf(schwach) kuvvetli(stark) karışık(gemischt) fiiller

almanca-zayif-fiiller
Almanca’da 3 türe yakın fiil vardır,3 tür vardır diyemiyoruz çünkü düzenli ve düzensiz fiillerin yanı sıra bir de karışık fiiller vardır, karışık fiiller hem düzenli fiillerin hem de düzensiz fiillerin özelliğini gösterdiği için bunları kesin kategoriye alamıyoruz. Bu yüzden Almanca da 2,5 tür fiil vardır demek daha doğru olur.Burda buçuk kısmı karışık fiillerdir.  Fiillerin her bir türü(düzenli, düzensiz, karışık) geçmiş zamanda(fiilin ikinci ve üçüncü hali) farklı bir ek alır ve her fiilin kendine has karakteristik çekimi vardır. Güçlü fiiller “düzensiz” dir, zayıf fiiller “düzenli” dir ve karışık fiiller zayıf fiil gibi çekimleri olsa da onlar düzensizdir.

 1. Zayıf [Düzenli] fiiller

Bunlar geçmiş zaman çekiminde bir değişiklik olmayan fiillerdir Praeteritum ve KII’de –te, PII(V3)’te –t ekini alır.

sagen, sagte, (habe) gesagt; einkaufen, kaufte ein, (habe) eingekauft; wandern, wanderte, (bin) gewandert

2. Kuvvetli [Düzensiz] fiiller

Bu fiiller şimdiki zaman dahil olmak üzere bir çok zamanda çekiminde değişiklik olan fillerdir. Bu değişiklik köklerindeki sesli harfte olur.(genelde 1. ve 3. tekil şahıs çekimlerinde belirli bir son ek bulunmaz); bunların geçmiş zaman son eki –en’dir:

gehen, ging, (bin) gegangen; sehen, du siehst [şimdiki zamanda kökte değişiklik], sah, (habe) gesehen

2a. Karışık Fiiller [Namı diğer Düzensiz zayıf fiiller]

Bu fiiller zayıf fiiller gibi V2(Praeteritum) ve KII’de –te ekini, V3’de –t ekini alır, ancak buna rağmen düzenli değildirler, çünkü bunların sesli harflerinde değişiklikler vardır.Aşağıdaki karışık fiiler(ve onların bileşimleri,aynı yapıya sahip diğer fiiller) en bilinen karışık fiillerdir:

haben, du hast, hatte, (habe) gehabt

  • kennen, kannte, gekannt
  • wissen, wusste, gewusst
  • denken, dachte, gedacht
  • bringen, brachte, gebracht
  • rennen, rannte, (bin) gerannt [koşmak]
  • nennen, nannte, genannt [isim vermek (isimlendirme anlamında)]
  • brennen, brannte, gebrannt [Yakmak]

 Hangisi Hangisi nerden bileceğiz?

1.  Eğer bir fiilin özel formlarını öğrenmek için zaman harcadıysanız, muhtemelen o kuvvetli fiildir, zira zayıf fiiller düzenlidir.  Bu nedenle özellikle, eğer yeni bir fiil gördünüz ve o size tamamen tanıdık gelmiyorsa ya da değişik geliyorsa o fiilin zayıf fiil olma şansı vardır ve doğru tahmin ettiyseniz Perfekt’te –t ekini Praeteritum’da –te ekini alır.

2. Eğer fiilin İngilizce ile bir bağı, akrabalığı varsa, o zaman Almanca hali kuvvetlidir(genellikle benzer sesli harf değişiklikleri vardır).İngilizcesi düzenli ise Almancası da düzenli, İngilizcesi düzensiz ise Almancası da düzensizdir. Örnekler:

laugh, laughed, laughed (zayıf) lachen, lachte, gelacht (zayıf)
sing, sang, sung (kuvvetli) singen, sang, gesungen (kuvvetli)
love, loved, loved (zayıf) lieben, liebte, geliebt (zayıf)
stand, stood, stood (kuvvetli) stehen, stand, gestanden (kuvvetli)
live, lived, lived (zayıf) leben, lebte, gelebt (zayıf)
speak, spoke, spoken (kuvvetli) sprechen, sprach, gesprochen (kuvvetli)
cook, cooked, cooked (zayıf) kochen, kochte, gekocht (zayıf)
swim, swam, swum (kuvvetli) schwimmen, schwamm, geschwommen (kuvvetli)
bring, brought, brought (karışık) bringen, brachte, gebracht (karışık)

Bu durumun istisnaları vardır, bu yüzden dikkatli olmakta fayda var

run, ran, run (kuvvetli) rennen, rannte, gerannt (karışık)
help, helped, helped (zayıf) helfen, half, geholfen (kuvvetli)

3. Almanca’ya öğrenmeye başladığınız ilk yıllarda şimdiki zaman çekiminde köklerinde değişiklik ollduğunu farkettiğiniz fiiller kuvvetlidir, mesela şunlar:

sehen er/sie/es sieht sah gesehen
essen er/sie/es isst gegessen
fahren er/sie/es fährt fuhr gefahren

4. Bu kısmı çok seviyorum, sonu –ieren ile biten bütün fiiller zayıftır, ancak unutmayın bunlar geçmiş zamanda “ge-“ ön ekini almazlar. Örneğin:

studieren studierte hat studiert
explodieren explodierte ist explodiert
sich konzentrieren konzentrierte sich hat sich konzentriert

 

Yararlanılan kaynaklar: http://www.lsa.umich.edu/german/hmr/index.html

Kısaltmalar: KII, Konjunktiv zwei(dilek kipi), V3 / PII , Fiilin üçüncü hali,

Bu dersimizde almanca zayıf(schwach) kuvvetli(stark) karışık(gemischt)  fiiller konusunu öğrendik.

Yorumunuzu ekleyin