Duyuru: Öğrencilerimiz için ders yazacak Almanca öğretmeni arıyoruz. Almanca öğretmeni olmak ister misiniz?Başvur
esakademi logosu

01/Giriş seviye Almanca dersleri: bazı temel ifadeler

01/Giriş Seviye Almanca Dersleri

Bazı temel ifadeler

Guten Morgen guutın morgın günaydınGuten Tag guutın tağk Merhaba/iyi günler
Guten Abend guutın aabınt iyi akşamlarGute Nacht guut-eğ nakht iyi geceler
Auf Wiedersehen avf viiderzeyh Görüşmek üzereBitte biğ-tağ Lütfen
Danke dağnke Teşekkür ederimBitte schön biğ-tağ şöön Bişey değil/buyrun
Ja/Nein yaa/nayn Evet/HayırHerr/Frau hear/frauv
Wie geht es Ihnen? vii geyt es iynen Nasılsınınız (resmi)Wie geht’s? vii geğts Nasılsın? (resmi değil)
Ich bin müde ikh bin müüde yorgunum.Ich bin krank. ikh bin krağnk Hastayım.
Ich habe Hunger. ikh haabe huunga açımIch habe Durst. ikh hağ-bağ durst Susadım.
Gut/Es geht/So lala guut/ess geyt/zo lala iyi/idare eder/şöyle böyleSchlecht/Nicht Gut şlekht/nişt guut kötü/iyi değil
Wie heißen Sie? vii haysın sii  isminiz nedir? (resmi)Wie heißt du? vii haysst duu İsmin nedir? (informal)
Ich heiße… ikh hayse Benim adım…Mein Name ist… mayn nağ-mağ isst benim adım…
Woher kommen Sie? voohear komın zii Nerelisiniz? (formal)Woher kommst du? vo-hear koğmst duu Nerelisin? (informal)
Wo wohnen Sie? voo voonın zii Nerede yaşıyorsunuz/oturuyorsunuz? (formal)Wo wohnst du? voo voğnst duu Nerede yaşıyorsun? (informal)
Ich komme aus den Vereinigten Staaten.ikh koma aus deen feraynigten ştaaten Birleşik devletlerdenim.Ich wohne in… ikh voğ-nağ in … de yaşıyorum
Wie alt sind Sie? vii alt zind zii? (formal)Wie alt bist du? vii alt bisst duu Kaç yaşındasın? (informal)
Ich bin ____ Jahre alt. ikh bin ____ yaa-reğ alt Ben ____ yaşındayım.
Sprechen Sie Deutsch? şprek-en zii doytç Almanca biliyor musnuz? (formal)Sprichst du Englisch? şprikhst duu eng-liş İngilizce biliyor musun? (informal)
Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Japanisch frağnsöö-ziş, ii-tağl-yey-niş, şpaan-iş, ruus-iş, yağ-pağn-iş Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Japonca
Ich spreche… ikh şpree-khe Ben … konuşuyorumIch spreche kein… ikh şhprek-ağ kayne hiç … bilmiyorum
Ich verstehe [nicht]. ikh feğr-şteğ-eğ [nişt] Anlıyorum/Anlamıyorum.Ich weiß [nicht]. ikh vays [nişt] Biliyorum/Bilmiyorum.
Entschuldigen Sie eğnt-şuul-diğ-gan zii AfedersinizEs tut mir leid. eğs tuut miia layt üzgünüm
Bis später/bald biss şpey-ta/bağlt Daha sonra/yakında görüşürüzTag/Tschüs/Tschau tağk/tçüüvz/çauv Selam/güle güle
Ich liebe dich. ikh liib-ağ diş Seni seviyorum.Ich liebe Sie. ikh liib-ağ zii Sizi seviyorum(hepinizi).

Bochum Üniversitesi'nde Germanistik okudu. Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Almanca öğretmenliği mezunu. Çeşitli kurumlarda, Lise ve dengi okullarda Almanca derslerine girmektedir.

Yorumunuzu ekleyin